Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze v Městské knihovně Louny

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Exkurze v Městské knihovně Louny

0 comments

Poznámka redakce: Exkurzi v Městské knihovně Louny uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) dne 22. 10. 2010.

Ačkoliv má lounské knihovnictví dlouholetou tradici (veřejná knihovna dnešního typu zde byla založena v roce 1898 a dílčí snahy o zpřístupňování literatury širší veřejnosti sahají ještě hlouběji do minulosti), doposud nikdy nezaujímala místní knihovna na plánu města tak atraktivní polohu, jaké se jí dostalo po přestěhování na novou adresu v létě letošního roku. Stěhování samo o sobě vzbudilo pozornost médií (viz např. zprávu na serveru ČT24), poněvadž knihy byly zcela unikátně stěhovány pomocí bezmála 400 dobrovolníků, kteří utvořili lidský řetěz a přemístili tak na 70 000 svazků.

Od 1. srpna 2010 sídlí Městská knihovna Louny ve zrekonstruovaném domě bývalého soudu (ještě dříve radnice) v samém jádru města, v domě č. 1 na Mírovém náměstí. Prostorná stavba z konce 18. století prošla v letech 2008–2010 nákladnou rekonstrukcí financovanou z prostředků Evropské unie a nyní plně vyhovuje nárokům moderní informační instituce, aniž by přitom ztrácela svůj historický půvab.

Po krátkém přivítání se zaměstnanci knihovny následovala prezentace podstatných faktů o minulosti a současnosti knihovny z úst ředitelky Mgr. Dagmar Bahnerové a po něm již přišla na řadu samotná komentovaná prohlídka.

Rozsah služeb poskytovaných lounskou knihovnou je široký, a jelikož zdejší knihovna funguje zároveň jako vzdělávací a kulturní centrum, neomezuje se její činnost výhradně na výpůjčky knih či jiných tiskovin.

Knihovna má velmi účelně zařízený a světlý interiér. Kromě obvyklých oddělení (beletrie, naučná literatura a hudební oddělení) v ní nacházíme útulnou čítárnu se studovnou s veřejně přístupným internetem. V oddělení pro děti a mládež překvapí oddělený prostor pro ty nejmenší, poskytující dostatek možností pro čtení i relaxaci. Mimo to personál knihovny pro malé čtenáře pořádá různé naučné akce. Dětem je vyhrazena rovněž část haly v prvním patře, kde žáci místních škol vystavují své výtvarné práce.

Lounští knihovníci též organizují různé diskuse, přednášky či představení pro veřejnost. Ta ostatně s knihovnou čile spolupracuje, kupříkladu v podobě Spolku paní, dam a dívek, který knihovna zastřešuje. Činnost spolku se orientuje především na ruční práce a zachovávání českých tradic.

Knihovna provozuje již pátým rokem vzdělávací program Třetí věk, v němž mohou nejen starší spoluobčané za symbolický poplatek padesáti korun za jeden obor a semestr studovat až 12 různých oborů. Nabídka vyučovaných předmětů je velmi pestrá, od vlastivědy přes divadlo až po výuku anglického jazyka. V tomto programu v současnosti studuje 160 aktivních seniorů.

Městská knihovna Louny provozuje v neposlední řadě také kavárnu s přesahem na pole sociální práce, v níž se o obsluhu příchozích návštěvníků knihovny starají za asistence profesionálních terapeutek mentálně a fyzicky postižení lidé.

Nová budova Městské knihovny Louny

Nová budova Městské knihovny Louny

Chodba v prvním patře knihovny

Chodba v prvním patře knihovny

Mgr. Dagmar Bahnerová, ředitelka Městské knihovny Louny, ukazující grafické symboly užívané v knihovně nizozemského partnerského města Barendrecht

Mgr. Dagmar Bahnerová, ředitelka Městské knihovny Louny, ukazující grafické symboly užívané v knihovně nizozemského partnerského města Barendrecht

Výpůjční pult

Výpůjční pult

Dřevěné schodiště nad studovnou novin a časopisů

Dřevěné schodiště nad studovnou novin a časopisů

Ve fondu nechybí ani publikace z oblasti knihovnictví

Ve fondu nechybí ani publikace z oblasti knihovnictví

Odpočívárna v dětském oddělení

Odpočívárna v dětském oddělení

Účastníci exkurze ve dvoře budovy knihovny

Účastníci exkurze ve dvoře budovy knihovny

Účastníci exkurze prohlížející si dokumentaci o akcích v knihovně a jejich mediálním pokrytí

Účastníci exkurze prohlížející si dokumentaci o akcích v knihovně a jejich mediálním pokrytí

Lounský kostel sv. Mikuláše

Lounský kostel sv. Mikuláše

Autorem fotografií je Zdeněk Tovaryš. Dále jsou k dispozici fotografie od Lindy Jansové a fotodokumentace z Loun z let 2007 a 2010 od Marie Černohorské.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 5 (hlasů: 6)
TOVARYŠ, Zdeněk a ŽÁČKOVÁ, Martina. Exkurze v Městské knihovně Louny. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 11 [cit. 2024-05-21]. urn:nbn:cz:ik-13545. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13545

automaticky generované reklamy