Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Zpráva ze semináře IVIG 2012 2012, ročník 16, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 4.839 x 2
Zpráva ze semináře IVIG 2013 2013, ročník 17, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 3.125 x 2
Zpráva ze semináře IVIG 2014 2014, ročník 18, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 2.536 x 2
Zpráva ze semináře IVIG 2015 2016, ročník 20, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 2.091 x 2
Zpráva ze semináře Jak se neztratit v předcích 2015, ročník 19, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 3.552 x 0
Zpráva ze semináře Jednání se specifickými skupinami uživatelů 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.438 x 1
Zpráva ze semináře ke zpřístupnění šedé literatury 2009 2010, ročník 14, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.962 x 2
Zpráva ze Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2008 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 6.978 x 0
Zpráva ze semináře Kramerius 4 2010, ročník 14, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 5.878 x 1
Zpráva ze semináře Měření výkonů knihoven 2011, ročník 15, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.940 x 1
Zpráva ze Semináře o autorském právu 2011, ročník 15, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.805 x 0
Zpráva ze semináře Open Access aneb Open your mind! 2013 2013, ročník 17, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.116 x 0
Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2013 2013, ročník 17, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 5.156 x 2
Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2016 2016, ročník 20, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 2.599 x 1
Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2017 2017, ročník 21, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 3.492 x 3
Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2019 2019, ročník 23, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 2.440 x 0
Zpráva ze semináře Průvodce databází Emerald a publikováním ve světových odborných časopisech 2011, ročník 15, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 3.869 x 1
Zpráva ze semináře Svoboda na Internetu a kyberbezpečnost 2014, ročník 18, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 5.562 x 1
Zpráva ze semináře Svobodný přístup k informacím v knihovnách 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 4.814 x 1
Zpráva ze semináře Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 2008 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 7.709 x 0

Stránky

registration login password