Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Manifest o volných dílech 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 12.686 x 5
Typologie provozovatelů a poskytovatelů služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 12.685 x 0
Czech Internet Forum aneb Český internet ze všech stran 2008, ročník 12, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 12.670 x 1
Jak být občanem informační společnosti : kurzy informační gramotnosti organizované maďarskými veřejnými knihovnami 2006, ročník 10, číslo 5 Informační gramotnost 12.651 x 0
Kanada 2001, ročník 5, číslo 13 Ohlédnutí za letní soutěží Ikara 12.639 x 0
Analýza vědy a výzkumu na základě dat z databáze RIV 2012, ročník 16, číslo 12 Výzkumná činnost 12.633 x 1
Když se řekne digitální knihovna ... 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 12.601 x 2
Knihovnický happening 2008 a něco kolem (z poznámek pražské knihovnice) 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.596 x 0
OPACy nové generace III – Evergreen a Koha 2009, ročník 13, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 12.588 x 0
Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století 2005, ročník 9, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 12.567 x 1
Ján Garyk Žatkuliak 2006, ročník 10, číslo 4 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 12.517 x 1
Edward Kuntze 2006, ročník 10, číslo 5 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 12.485 x 1
Kde jsi, Google Latitude? 2009, ročník 13, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 12.484 x 1
Nový web věnovaný prof. Karlu Kuchařovi 2014, ročník 18, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 12.481 x 0
Konference CNZ 2008 2008, ročník 12, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 12.452 x 1
Vztah komunikační a obsahové struktury literárního díla 1999, ročník 3, číslo 6 Informační věda 12.433 x 1
Informační a propagační CD-ROM „111 let Městské knihovny v Praze“ s povodňovým zpožděním doráží k uživatelům 2003, ročník 7, číslo 9 Recenze 12.432 x 1
Každý čtvrtek nová kniha - letní soutěž pro čtenáře Ikara 2004, ročník 8, číslo 7 Editorial 12.384 x 1
Pojem "informace" ve světě sdíleného pojetí skutečnosti 2000, ročník 4, číslo 2 Informační věda 12.384 x 1
GEOBIBLINE: online ke geografii 2009, ročník 13, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 12.381 x 2

Stránky