Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Souborné katalogy v Česku a na Slovensku

Čas nutný k přečtení
8 minut
Již přečteno

Souborné katalogy v Česku a na Slovensku

3 comments
Autoři: 

ČESKO

V Česku je provozováno relativně velké množství elektronických souborných katalogů. Z internetového průzkumu vyplývá, že jde celkem o 18 SK, z nichž největší podíl patří institucionálním SK (8, z toho 7 SK vysokých škol); dále existují 2 regionální, 2 národní, 4 oborové a 2 virtuální souborné katalogy.


Národní souborné katalogy

CASLIN - Souborný katalog České republiky je národní souborný katalog, který je spravován Národní knihovnou ČR. V současné době obsahuje cca 2,5 milionu bibliografických záznamů monografií, seriálů a speciálních dokumentů. Do SK přispívá více než 60 účastníků, záznamy jsou dodávány dávkově. SK je provozován pod automatizovaným knihovním systémem Aleph500. Na přelomu roku 2004 a 2005 je CASLIN převáděn z formátu UNIMARC do MARC21.

SKAT je souborný katalog knihoven, které pracují v automatizovaných knihovních systémech LANius a CLAVIUS. SKAT obsahuje cca 120 000 bibliografických záznamů naučné a regionální literatury ze 115 knihoven v ČR, které pracují v uvedených AKS, proto jde o SK s celonárodní působností. SKAT je fyzický souborný katalog, bibliografické záznamy jsou dodávány dávkově, aktualizace probíhá denně.


Regionální souborné katalogy

Souborný katalog knihoven okresu Vsetín obsahuje více než 70 000 bibliografických záznamů knih, map, hudebnin, zvukových nosičů, elektronických zdrojů a videokazet. V SK jsou rovněž bibliografické záznamy divadelních her z fondů veřejných knihoven okresu. Katalog je spravován Masarykovou veřejnou knihovnou ve Vsetíně. Na tvorbě se podílí 13 profesionálních knihoven okresu Vsetín. SK je provozován v AKS KP-win.

Souborný katalog regionu Karviná buduje Regionální knihovna Karviná, která poskytuje servis odborných činností pro síť veřejných knihoven regionu Karviná. SK je vytvářen jako fyzický katalog pod AKS DaWinci.

Souborný katalog knihoven okresu Bruntál je provozován Regionálním knihovnickým centrem při Muzeu v Bruntále. Knihovna používá automatizovaný systém KP-Win. Na budování SK se podílí 12 knihoven.


Institucionální souborné katalogy

Souborný katalog Univerzity Karlovy v Praze existuje ve dvou formách - jako replikovaný a virtuální SK. Virtuální podoba SK má především lokační funkci, uživatelům podává informaci o umístění konkrétního dokumentu na univerzitě. Replikovaný SK slouží knihovníkům jako zdroj pro přebírání bibliografických záznamů a je zapojen do JIB. SK UK je vytvářen v AKS T Series. SK obsahuje více než 775 000 bibliografických záznamů monografií z 18 knihoven fakult a dalších součástí Univerzity Karlovy v Praze. V současné době prochází SK UK přeměnou na centrální katalog.

Souborný katalog knihoven Vysoké školy ekonomické v Praze je centrální SK, budovaný v AKS Aleph500. Obsahuje více než 85 000 bibliografických záznamů monografií, speciálních dokumentů a periodik z knihoven VŠE.

Souborný katalog knihoven ČVUT je centrální katalog budovaný v knihovním systému Aleph500. SK obsahuje více než 100 000 bibliografických záznamů monografií, seriálů a speciálních dokumentů z 9 knihoven fakult, vysokoškolských ústavů a ostatních pracovišť.

Katalog knihovny Univerzity Palackého v Olomouci je rovněž centrální katalog knihoven fakult UP. Je tvořen v AKS T Series. V současnosti obsahuje 300 260 bibliografických záznamů monografií ze 7 knihoven, které jsou součástí Knihovny Univerzity Palackého.

Souborný katalog Masarykovy Univerzity v Brně je centrální katalog 8 fakultních knihoven univerzity. Obsahuje necelých 400 000 bibliografických záznamů monografií, speciálních dokumentů a periodik.

Dalším zástupcem vysokoškolských SK je Souborný katalog Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, který je budován jako reálný SK v systému T Series. SK obsahuje více než 30 000 bibliografických záznamů monografií z knihoven 3 fakult univerzity.

Souborný katalog Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je centrální katalog budovaný v systému T Series. Do SK přispívá cca 50 dílčích knihoven fakulty. Obsahuje více než 160 000 bibliografických záznamů monografií, periodik, článků a speciálních dokumentů.

Souborný katalog knihoven ústavů Akademie věd ČR - AC LINCA zahrnuje katalogy z 41 knihoven AV ČR. Obsahuje více než 330 000 bibliografických záznamů monografií, periodik a speciálních dokumentů. SK je vytvářen v systému RELIEF.

V blízké budoucnosti jej čeká transformace na centrální katalog budovaný v systému Aleph500.


Oborové souborné katalogy

Souborný katalog zemědělských knih obsahuje necelých 50 000 bibliografických záznamů monografií, periodik, článků, závěrečných a cestovních zpráv a elektronických zdrojů ze tří odborných zemědělských knihoven. SK je provozován pod systémem KP-win dávkovými aktualizacemi.

Další dva souborné katalogy spravuje Národní lékařská knihovna v systému Aleph300 a přispívají do nich lékařské knihovny v Česku. Souborný katalog zahraničních periodik z oblasti lékařství a zdravotnictví je budován s retrospektivou od roku 1976 a obsahuje více než 8500 záznamů periodik ve fondech knihoven zdravotnických zařízení v ČR a SR, lékařských fakult, vybraných ústavů AV ČR a SAV a též farmaceutických firem. SK obsahuje rovněž bibliografické záznamy periodik, která jsou dostupná pouze online (cca 2000 titulů). Do této báze přispívá v současnosti cca 300 institucí. Souborný katalog zahraničních knih z oblasti lékařství a zdravotnictví obsahuje bibliografické záznamy zahraničních monografií, monografických suplement, diplomových a disertačních prací z oblasti biomedicíny vydaných od roku 1994 z cca 80 lékařských knihoven v Česku.

Souborný katalog časopisů - VPK je veřejně přístupný automatizovaný knihovní katalog, který obsahuje záznamy odborných časopisů, tematicky zaměřených na techniku a související přírodní vědy, uchovávaných ve fondech knihoven účastníků VPK. Provozovatelem a správcem je Státní technická knihovna. SK obsahuje bibliografické záznamy časopisů z 26 knihoven.


Virtuální souborné katalogy

Prvním zástupcem virtuálních katalogů je Jednotná informační brána, která kromě dalších funkcí nabízí paralelní prohledávání knihovních katalogů a databází, kterých je ve znalostní bázi JIB na 70.

Virtuální souborný katalog knihoven s TinWeb/T Series nabízí paralelní prohledávání v téměř 50 katalozích knihoven, které používají AKS T Series.


SLOVENSKO

Na Slovensku není nabídka souborných katalogů tak košatá jako v Česku. SR má dva národní, dva institucionální a jeden oborový souborný katalog.

Souborný katalog knihoven Slovenské republiky - monografie se nachází na adrese http://alpha1.snk.sk/ALEPH/-/start/SKM01. V současné době probíhá na Slovensku projekt KIS3G, který má za cíl vytvořit jednotný knihovní systém (více viz knihovnický portál Infolib), což bude mít vliv i na stávající projekt souborného katalogu, který byl zahájen v roce 2002 v modelu centrální katalogizace a přejímání záznamů do lokálních katalogů.

Souborný katalog knihoven Slovenské republiky - periodika je budován Univerzitní knihovnou v Bratislavě, obsahuje téměř 43 000 bibliografických záznamů periodik z knihoven na Slovensku.

Souborný katalog Univerzity Komenského je centrální katalog 12 knihoven na univerzitě. Obsahuje bibliografické záznamy monografií, seriálů i speciálních dokumentů

Souborný katalog Slovenské technické univerzity je centrální katalog osmi knihoven na univerzitě.

Agrokatalóg - souborný katalog institucí slovenského Ministerstva zemědělství obsahuje okolo 70 000 bibliografických záznamů knih, výzkumných a cestovních zpráv, periodik, kartografických a audiovizuálních dokumentů z 23 účastnických knihoven.Tabulka: SK Česko a Slovensko

Legenda:
nár. - národní
reg. - regionální
inst. - institucionální
ob. - oborový
R - reálný SK
V - virtuální SK
s - seriály
m - monografie
a - články
sd - speciální typy dokumentů
dis - disertace
x - relevantní údaj pro danou položku neexistuje
? - údaje se nepodařilo zjistitZemě Zaměř. Typ Originální název Zkr. Druh dok. Počet úč. Retrosp. Počet zázn.(v tis.) Aktuálnost údajů Poznámka
Česko nár. R CASLIN – Souborný katalog České republiky (OPAC) CASLIN m, s, sd 66 16.stol.* 2500 2004 * záznamy nejstarších periodik
Česko nár. R SKAT (OPAC) x m, a 115 ? 120 2004
Česko reg. R Souborný katalog knihoven okresu Vsetín (OPAC) x m, sd 13 ? 70 2004
Česko reg. R Souborný katalog regionu Karviná (OPAC) x m ? ? ? 2003
Česko reg. R Souborný katalog knihoven okresu Bruntál (OPAC) x m 12 ? ? 2002
Česko inst. R Souborný katalog Univerzity Karlovy v Praze (OPAC) SK UK m 18 16. stol.* 775 2004 * záznamy nejstarších dokumentů
Česko inst. R Souborný katalog knihoven Vysoké školy ekonomické v Praze (OPAC) x m, s, sd 3? ? 85 2004
Česko inst. R Souborný katalog knihoven ČVUT (OPAC) x m, s, sd 9 ? 100 2004
Česko inst. R Katalog knihovny Univerzity Palackého v Olomouci (OPAC) x m, s, sd 7 ? 300 2004
Česko inst. R Souborný katalog Masarykovy Univerzity v Brně (OPAC) x m, s, sd 8 ? 400 2004
Česko inst. R Souborný katalog Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (OPAC) x m 3 ? 30 2004
Česko inst. R Souborný katalog Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (OPAC) m, sd, s, a 50 ? 160 2004
Česko inst. R Souborný katalog knihoven ústavů Akademie věd ČR (OPAC) AC LINCA m, s, sd 41 ? 330 200?
Česko ob. R Souborný katalog zemědělských knih (OPAC) x m, s, sd, a 3 ? 50 2004
Česko ob. R Souborný katalog zahraničních periodik z oblasti lékařství a zdravotnictví (OPAC) LSS s 300 1976-> 8,5 2004
Česko ob. R Souborný katalog zahraničních knih z oblasti lékařství a zdravotnictví (OPAC) LBS m, dis 80 1994-> ? 2004
Česko ob. R Souborný katalog časopisů – VPK (OPAC) x s 26 ? ? 2004
Česko nár. V Jednotná informační brána (OPAC) JIB m, s, sd, a 70 x x 2004
Česko nár. V Virtuální souborný katalog knihoven s TinWeb/T Series (OPAC) TinWeb m, s, sd, a 50 x x 2004
Slovensko nár. R Súborný katalog knižníc SR - monografie (OPAC) x m ? ? ? 2002
Slovensko nár. R Súborný katalog knižníc SR - periodiká (OPAC) x s ? ? 43 2004
Slovensko inst. R Súborný katalóg Slovenskej technickej univerzity (OPAC) x m, s, sd 8 ? ? 2004
Slovensko inst. R Souborný katalog Univerzity Komenského (OPAC) x m, s, sd 12 ? ? 2004
Slovensko ob. R Agrokatalóg (OPAC) x m, sd, s 23 ? 70 2004
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BULÍNOVÁ, Eva. Souborné katalogy v Česku a na Slovensku. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 1 [cit. 2024-05-23]. urn:nbn:cz:ik-11763. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11763

automaticky generované reklamy

Máme tu 3 komentářů

Vážení, chtěla bych uvést na správnou míru údaje ve článku týkající se SKATu.
Na stránkách www.skat.cz, jsou k dispozici
aktuální údaje z 2.poloviny r.2004, které jsou odlišné od vámi uvedených.Každé 3 měsíce je prováděna aktualizace všech dat.

Celkový počet titulů ve SKAT 223738
Celkový počet exemplářů ve SKAT 2360915
Počet klíčových slov ve slovníku SKAT 169890
Celkový počet klíčových slov ve všech titulech 4057521
Průměrný počet klíčových slov na jeden titul 18.14
Dále zde v oddílu Statistika SKAT je kompletní seznam všech zúčastněných knihoven.
Tak to z naší strany na upřesnění postačí.
S pozdravem Alena Justinová, koordinátorka záznamů

Katalog v příspěvku má oficiální název Souborný katalog zahraničních periodik z oblasti lékařství a zdravotnictví a spravuje ho Národní lékařská knihovna. V textu článku je nejen tato informace špatně, ale protože tam není název v plném znění graficky zdůrazněn, jako je to u jiných SK, vypadá to, že tento SK patří pod SK zemědělských knih.Přitom je tento katalog bohatě využíván pro ověřování dostupnosti zahraničních časopisů a jako jeden z mála takovýchto zdrojů je připojen i k rešeršním výstupům ze zahraničních databází Medline a Embase.
Totéž se vztahuje na LBS, tento katalog rovněž spravuje Národní lékařská knihovna.

Údaje týkající se NLK byly v článku opraveny. Redakce

registration login password