Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Digitální knihovna a automatizované zpracování dotazů aneb Týden knihoven ve Vědecké knihovně v Olomouci

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Digitální knihovna a automatizované zpracování dotazů aneb Týden knihoven ve Vědecké knihovně v Olomouci

0 comments
Autoři: 

Letošní rok připravila Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL, http://www.vkol.cz/) v rámci tradiční akce Týden knihoven svým čtenářům dvě překvapení. Ačkoliv se jedná o různorodé nabídky a služby, mají jedno společné - obě jsou dostupné přes Internet. Konkrétně se jedná o digitální knihovnu rukopisů, prvotisků a starých tisků vystavenou na www stránkách knihovny ( http://dig.vkol.cz/) a o službu automatizované zpracování dotazů dostupnou v elektronickém katalogu ( http://kat.vkol.cz/).

Obě služby jsou zdarma (abyste však mohli využít druhou z nich, musíte být registrovaným čtenářem knihovny).

Digitální knihovna rukopisů, prvotisků a starých tisků

Nejlépe uděláte, když se na ni rovnou podíváte - najdete ji na adrese http://dig.vkol.cz. Označení digitální knihovna je třeba brát s nadsázkou, nebo» v zahraničí existuje nespočet digitálních knihoven a archivů, které disponují mnohem bohatší paletou služeb a nepoměrně větším množstvím zpracovávaných dat. Ale její zárodek je tu.

Vzhledem k velkému rozsahu vzácných fondů, které má VKOL ve svých depozitářích - cca 1450 rukopisů, 1900 prvotisků a 80.000 starých tisků - byly už v roce 1996 zahájeny první pokusy s digitalizací nejcennějších a nejohroženějších památek.

Prvním výsledkem byla digitální podoba Evangeliáře zábr dovického, sign. M II 74. Evangeliář zábrdovický, jeden z nejstarších iluminovaných rukopisů uchovávaných na území České republiky, svůj název získal podle předchozího majitele, premonstrátského kláštera v Zábrdovicích u Brna. Po jeho zrušení se dostal koncem 18. století do Olomouce a pozornost odborníků poutá tento pozoruhodný románský rukopis již od konce 19. století.

Tento záslužný počin se odehrál pod záštitou Ústavu pro klasická studiu Akademie věd ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum ( http://www.clavmon.cz/) a na další dva roky zůstal osamocen. Jak už to bývá, zejména se nedostávalo finančních prostředků a nebyla jasná celková koncepce.

Pokračování digitalizačních prací se však opět rozeběhlo od roku 1999 v rámci grantových programů Ministerstva kultury ČR známých pod zkratkami RISK (1999) a VISK (2000-2003). Technický patronát nad provedením převzala Albertina icome Praha, později AiP Beroun ( http://www.aipberoun.cz/) a představila svůj hlavní trumf - kromě samotné profesionální digitalizace totiž kladla také důraz na zpřístupnění digitalizovaných dokumentů. Historii projektu Memoriae Mundi Series Bohemica nepochybně znáte a pokud ne, více se dočtete na stránkách Národní knihovny ČR v Praze ( http://digit.nkp.cz/).

Od uvedeného roku tak digitalizační pracoviště v Berouně a v Praze v Klementinu plynule "polykala" jeden drahocenný rukopis za druhým. Výstupem byly CD-ROM, které obsahovaly jak bibliografický popis, tak digitalizovanou informaci ve formě obrázků v několika úrovních rozlišení. Nejvěrnější a největší (tzv. excelentní) slouží knihovně jako záloha, případně pro náročné badatele a reprodukci na velké formáty. Pro běžnou manipulaci, studium a prezentaci postačují nižší úrovně (galerie, preview, normální).

Zpracovány postupně byly tyto dokumenty (rok / signatura : název):


rok 1999 M III 1 i : Bible olomoucká, I. díl
M III 1 ii : Bible olomoucká, II. díl
M III 3 : Bible boskovská
M III 6 : Missale Olomucense scriptoris Stephani notis musicis instructum.
M III 7 : Missale festivum iuxta consuetudinem Olomucensis ecclesiae.
M IV 1 : Graduale monasterii O. Praem. Lucensis prope Znojmo; pars aestivalis.
rok 2000 M III 18 : Loci communes
M IV 2 : Graduale monialium s. Clarae saec. XV
M IV 3 : Graduale de tempore ad usum Fratrum Minorum
M IV 6: Antiphonale Ordinis Minorum s. Francisci pro honoris tam diurnis, quam nocturnis per circulum anni
III 47.715 : Liber chronicarum
III 19.283 A : Civitatates orbis terrarum. Liber I et II.
M V 51.797 : mapa [Mapa de las Yslas Philipinas hecho por el P. Pedro Murillo Velarde de la Comp.de Jesvs]
M V 51.798 : mapa [Karte der mittelländischen Küstengebietes]
M V 51.799 : mapa [Karte der mitteleuropäischen Küsten]
rok 2001 M I 1 : O svatém Jeronýmovi knihy troje
M I 10 : O připravení srdce
M I 170 : Kniha tovačovská
M I 406 : [Sermones, tractatus, carmina]
M I 716 : Biblia latina Veteris et Novi Testamenti
M II 79 : Textus varii
M II 138 : Expositio hymnorum
M II 161 : Glossa in Evangelia Lucae et Ioannis
M II 190 : Zjevení svaté Brigity; O svatém Jeronýmovi knihy troje; Olomoucké povídky
M II 249 : tzv. Evangeliář olomoucký
M III 4 : Pontificale (seu potius epitome pontificalis) adiectis aliquot missis specialibus episcopi
M III 9 : Missale Pragense, e duabus partibus pars prior

Tyto dokumenty také tvoří páteř dnešní digitální knihovny.

Již v průběhu prací jsme si v knihovně lámali hlavu, jak digitalizované materiály zpřístupnit veřejnosti. Badatelé a odborní zájemci si na své přišli ve studovně historických fondů na badatelském pracovišti vybaveném kvalitním PC s dostatečnou pamětí a velkým monitorem. Pro širší veřejnost ale bylo třeba volit jiný způsob zpřístupnění.

Z toho důvodu jsme použili informaci z bibliografických popisů a digitalizovaných obrázků (úroveň rozlišení galerie a preview) a s pomocí textových filtrů a speciálních programů vygenerovali www stránky určené speciálně pro vystavení na Internetu.

Digitální knihovna slouží jako ilustrace postupu digitalizačních prací. Ukazuje bohatství rukopisných fondů knihovny a přibližuje tento typ dokumentů běžným uživatelům. Umožňuje také odborníkům ověřit hrubý obsah jednotlivých folií a případně si požádat (zatím e-mailem) o jejich fotokopii či kopii CD-ROM v uživatelské kvalitě.

Digitální knihovna otevírá své brány na adrese http://dig.vkol.cz/.

Dejte nám vědět váš názor - pište na adresu studovny historických fondů ( mailto:handlova@vkol.cz) nebo na adresu správce www stránek ( mailto:vojnar@vkol.cz).

Automatizované zpracování dotazů

Druhou službou, kterou v rámci Týdne knihoven nabízíme, je automatizované zpracování dotazů. O co jde? Představte si odborníka, který se soustavně zabývá svým předmětem zájmu a pravidelně v knihovně ověřuje, zda-li se neobjevila na toto téma nějaká literatura. Nebo sleduje produkci určitého autora, či vydavatelství... Zkrátka jakmile existuje trvalá informační potřeba, kterou je nutno uspokojovat průběžně a opakovaně, nezbývá nic jiného, než provádět takové hledání ručně nebo o ně za úplatu požádat informační nebo rešeršní pracovníky.

Právě na tento druh informační potřeby se snaží odpovědět uvedená služba. V anglické terminologii má označení SDI ( Selective dissemination of information ). Od druhého říjnového týdne nabízíme tuto službu také prostřednictvím našeho elektronického katalogu.

Služby mohou využít pouze registrovaní čtenáři knihovny, kteří si sestaví svůj odborný profil. Může se skládat z jednoho nebo více dotazů, jejich počet zatím není omezen. Příklad zadaného dotazu můžeme vidět na obr. 1. V rámci dotazu zadávám:

  • obecný název dotazu
  • formulaci vlastního dotazu [1] (může se jednat nejen o slovní vyjádření, ale třeba i o znaky MDT nebo jiné přístupové indexy katalogu)
  • seznam bází dat, kam se má dotaz distribuovat - ALEPH 500 ve verzi 14.2 umí pracovat nejen s vlastním katalogem, ale též s libovolným Z39.50 katalogem
  • periodu provádění dotazu
  • způsob zpracování výsledků (zatím nabízíme pouze e-mail - zdarma)
  • výstupní formát výsledků a kritérium řazení
  • libovolnou poznámku

Aktivní dotazy zpracovává systém na pozadí v požadované periodě.

Pozor - výsledek netvoří všechny záznamy nalezené v katalogu podle formulace dotazu, ale pouze záznamy nové nebo změněné od posledního provedení SDI dotazu. Uživatel tak není zahlcovaný starými výsledky a může se soustředit pouze na nové přírůstky.

Jak takový výstup vypadá, se můžete podívat zde:


Výstup SDI

Doufáme, že tato služba usnadní našim čtenářům život a že ji přivítají. Máte-li o ni zájem i vy a nejste zrovna našimi čtenáři, nemusíte zoufat. Od příštího roku by také měla být volně dostupná v Jednotné informační bráně ( http://www.jib.cz/).


Okno pro zadání SDI dotazu
Použité zdroje:
Zadání dotazu se formuluje pomocí příkazového jazyka CCL: xxx=hledaný_termín (xxx je kód indexu). V dotazu lze použít logické operátory AND, OR a NOT a operátor ? pro pravostranné nebo levostranné rozšiřování. Nezadáte-li žádný kód, hledá se implicitně v indexu všech slov. Například:
1. wau=Saroyan - v indexu autorů (wau je kód indexu autorů) slovo Saroyan
2. wau=Saroyan and wti=Aram? - hledá v indexu autorů slovo Saroyan a současně v indexu názvů slovo začínající na Aram
3. kardiologie - dotaz se převádí na wrd=kardiologie a hledá se v indexu všech slov
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJNAR, Martin. Digitální knihovna a automatizované zpracování dotazů aneb Týden knihoven ve Vědecké knihovně v Olomouci. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 10 [cit. 2024-02-24]. urn:nbn:cz:ik-11130. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11130

automaticky generované reklamy
registration login password