Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konference k evropskému projektu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín Komunita – sociální integrace – knihovny

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Konference k evropskému projektu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín Komunita – sociální integrace – knihovny

0 comments

14. února 2007 se v Masarykově veřejné knihovně Vsetín uskutečnila závěrečná konference k projektu Masarykova veřejná knihovna Vsetín jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně financovaného ze SROP 3.2. Tématem konference byla práce s ohroženými cílovými skupinami ve veřejných knihovnách i v jiných neziskových organizacích a financování těchto aktivit z evropských zdrojů.

Konferenci oficiálně zahájila místostarostka města Vsetín Iveta Táborská a ředitelka Masarykovy veřejné knihovny PhDr. Helena Gajdušková. Poté zazněl úvodní příspěvek Mgr. Zlaty Houškové z Národní knihovny ČR. Její prezentace byla zaměřena na práci se znevýhodněnými skupinami obyvatel ve veřejných knihovnách. V dopoledním bloku byl dále dán prostor partnerům projektu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín. Bc. Věra Goldová z Odboru školství a kultury města Vsetín, Ing. Ludmila Kalábová z Úřadu práce ve Vsetíně, Renata Trličíková z Rodinného a mateřského centra Vsetín a Mgr. Dagmar Šimková ze ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská, tlumočily přítomným své zkušenosti ze spolupráce na projektu. Partnerství s knihovnou hodnotily představitelky všech institucí velmi pozitivně, a to jak z pohledu svých spolupracovníků, tak především ve vztahu k uživatelům aktivit, které projekt podpořil. V odpolední části konference byli přítomní seznámeni s činností dalších knihoven a institucí pracujících se znevýhodněnými osobami. Své projekty představili Ing. Tomáš Pifka ze společnosti KIC Vsetín, Ing. Pavel Pelc ze Společnosti pro Komunitní práci Vsetín, dále pak Mgr. Daniela Hebnarová z knihovny Kroměřížska a Eva Chudějová z knihovny Města Ostravy. Celou konferenci zakončily příspěvky realizátorek projektu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín.

Všichni přítomní zhodnotili konferenci jako velmi přínosnou a zajímavou. Zároveň byla jakýmsi ohlédnutím za doposud zrealizovanými aktivitami projektu, který bude ukončen v dubnu tohoto roku.

Akce byla podpořena Evropským sociálním fondem, MMR, Zlínským krajem a městem Vsetín.

Více informací naleznete na adrese http://www.mvk.cz/.

Z konference

Z konference

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JANOŠKOVÁ, Kateřina. Konference k evropskému projektu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín Komunita – sociální integrace – knihovny. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 3 [cit. 2024-05-27]. urn:nbn:cz:ik-12736. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12736

automaticky generované reklamy