informační výchova

Představení portálu nástroje.knihovna.cz

Podnázev: 
Spuštění jedinečného portálu s katalogem nástrojů (nejen) pro vzdělávání
English title: 
Presentation of nastroje.knihovna.cz
English subtitle: 
Start-up of unique portal with the catalogue of tools designed (not only) for educational purposes
Abstract: 

Following article is an introduction of handlisted subject catalogue filled with internet and desktop tools mainly usable in education processes. Nowadays, there are lots of these tools, but there is not yet a site with well defined categories for librarians and teachers. This situation led to the idea that gave birth to the project Nastroje.knihovna.cz. Our internet portal is supposed to fill that gap on a market and therefore satisfy the needs of focus groups and maybe many others. If you are curious, read on, because all the key activities and focus groups of the project will be introduced to on the following pages.

Profese knihovníka v současné době předpokládá počítačovou gramotnost na solidní úrovni, ale i tak se občas stane, že narazíme na problém, se kterým si nevíme rady. Možná se vám už stalo, že jste dostali netrpělivě očekávaný e-mail a nemohli jeho přílohu otevřít, protože byla ve formátu, který ani vy, ani váš počítač neznáte. Nebo: potřebujete elektronicky odeslat větší objem dat (třeba fotografie), ale víte, že váš outlook větší přílohu než 2MB zablokuje. Určitě máte k dispozici i vlastní, podobnou zkušenost. Jak si v takových případech poradit? Existuje ale ještě jedno řešení: projekt nastroje.knihovna.cz, který vznikl v rámci předmětu Aplikační seminář při Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně.

Logo projektu nastroje.knihovna.cz

Logo projektu nastroje.knihovna.cz

Hodžová, Irena. Představení portálu nástroje.knihovna.cz. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 6 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6958>. urn:nbn:cz:ik‐006958. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze semináře IVIG 2010

Seminář IVIG měl letos téma „Nové technologie v informačním vzdělávání?“.  Otazník tam pořadatelé nechali záměrně  - název semináře je možné považovat buď za otázku, evokující několik různých odpovědí, anebo za téma do diskuze.

Zadražilová, Iva. Zpráva ze semináře IVIG 2010. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 11 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6482>. urn:nbn:cz:ik‐006482. ISSN 1212-5075.

Infogram – cesta správným směrem?

Dne 18. června 2009 se v Centru informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze (CIKS VŠE) konal pracovní seminář zaměřený na posouzení portálu Infogram a návrhy změn z pohledu uživatelů portálu. Seminář uspořádala Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ) spolu s CIKS VŠE.

Jankovská, Blanka. Infogram – cesta správným směrem?. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 7 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5594>. urn:nbn:cz:ik‐005594. ISSN 1212-5075.

Didaktika informační výchovy na středních školách

English title: 
Information Literacy Didactics at Secondary Schools
Abstract: 

The article adverts to absence of special didactics for information literacy subjects and tries to show what didactic and epistemological approaches can be applied to information literacy education at secondary schools. The topic is illustrated using a particular example of the Business Academy and Higher Professional School in Valašské Meziříčí.

Úvod

Pojem informační výchova je v dnešní sice spojován s termíny databáze, internet a virtualita, problémem však je, že výsledek informační výchovy, tedy informační gramotnost, je ještě stále definován jako počítačová gramotnost a nikoliv gramotnost informační. Toto zaměňování termínů je v dnešní době již neúnosné. Dalším problémem v oblasti informační výchovy je jakákoliv absence oborové didaktiky tohoto předmětu.

Medková, Milena. Didaktika informační výchovy na středních školách. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 2 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5247>. urn:nbn:cz:ik‐005247. ISSN 1212-5075.

Seminář IVIG 2008

25. září 2008 se v prostorách Univerzity Karlovy v Praze-Jinonicích uskutečnil šestý ročník semináře IVIG – Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí. Seminář uspořádala Asociace knihoven vysokých škol ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze a občanským sdružením SPRIG.

Jurča, Josef; Souček, Petr. Seminář IVIG 2008. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5026>. urn:nbn:cz:ik‐005026. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze semináře IVIG 2005

22. září 2005 se v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Palachově náměstí uskutečnil již třetí ročník semináře IVIG (Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí).

Skolková, Linda. Zpráva ze semináře IVIG 2005. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 11 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/2046>. urn:nbn:cz:ik‐002046. ISSN 1212-5075.

Učené hádání podruhé - diskuse o perspektivách knihovnického vzdělávání

Budoucí vývoj oboru je spojen především s těmi, kteří v současnosti teprve získávají příslušné vzdělání a kvalifikaci. Na otázky týkající se nejen úrovni znalostí a dovedností budoucích informačních pracovníků a knihovníků, ale i širší problematiky profesního vzdělávání se snažilo nalézat odpovědi již "učené hádání" zorganizované loni v Praze Státní technickou knihovnou.

Schwarz, Josef. Učené hádání podruhé - diskuse o perspektivách knihovnického vzdělávání. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1790>. urn:nbn:cz:ik‐001790. ISSN 1212-5075.

Rozmanitost do knihoven

Již třetím rokem pořádá Multikulturní centrum Praha projekt Rozmanitost do knihoven. I letos získá 500 veřejných knihoven publikace o historii, současnosti, zvycích a tradicích rozličných kultur, o etnických skupinách, národnostních menšinách a aktuálních tématech multikulturní společnosti. Během podzimu proběhnou v knihovnách semináře, dílny pro děti a kulturní pořady, které mají na rozesílané tituly upozornit.

Ramešová, Blanka. Rozmanitost do knihoven. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1782>. urn:nbn:cz:ik‐001782. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze semináře IVIG 2004

23. září 2004 se v areálu Univerzity Karlovy v Praze-Jinonicích uskutečnil již druhý ročník semináře IVIG – Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí. Seminář byl uspořádán Asociací knihoven vysokých škol ČR, Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK a Společností pro rozvoj informační gramotnosti (SPRIG), o.s.

Skolková, Linda. Zpráva ze semináře IVIG 2004. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1776>. urn:nbn:cz:ik‐001776. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah