informační společnost

SOPA, PIPA & ACTA aneb Boj o svobodu na Internetu

"Wikipedie byla na 24 hodin odpojená", "protesty proti dohodě ACTA se stupňují", "skupina hackerů opět zaútočila na webové stránky vlády", "americká FBI odpojila server Megaupload"... V posledních týdnech se i klasická média začala věnovat poměrně závažným změnám a událostem, které na Internetu v poslední době probíhají. Neobvyklé množství diskusí a protestů způsobily především legislativní návrhy, které jsou oficiálně zaměřené proti pirátům a padělatelům, ale ve skutečnosti umožňují rozsáhlé zásahy do struktury Internetu i práv a svobod všech občanů.

Pojďme se tedy na události několika posledních týdnů podívat podrobněji.

Rylich, Jan. SOPA, PIPA & ACTA aneb Boj o svobodu na Internetu. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/7345>. urn:nbn:cz:ik‐007345. ISSN 1212-5075.

Masová digitalizace je konečně tady!

Masová digitalizace se v odborných knihovnicko-informačních kruzích již několik let skloňuje ve všech pádech. Názorný příklad druhého pádu neboli genitivu najdete například v popisu projektu Národní digitální knihovny z roku 2010; velmi pěknou ukázkou šestého pádu, tj. pro milovníky počeštělých latinských slovíček lokálu, se pyšní zápis z jednání sekce IT Sdružení knihoven ČR (pro znalce SDRUK), který - a to se podržte - pochází již z roku 2005!

Ikaros, redakce. Masová digitalizace je konečně tady!. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 13 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6551>. urn:nbn:cz:ik‐006551. ISSN 1212-5075.

Výzkum informační činnosti ústřední státní správy

Abstract: 

The article is an extract from the author’s bachelor’s thesis, which was elaborated in form of final research study. It briefly puts together results of own research focused on the problem of information activities of central state administrative offices within our information society. In the first part the research method of Mystery Mailing is used to learn how central state administrative offices cope with different laws concerning information activities. In the second part the research method of content analysis of official web pages is used to learn the situation of electronization of central state administrative offices. The last part is focused on internal organization of information activities by means of structural interviews with competent employees of the offices. This bachelor’s thesis presents results of comparison of the central state administrative offices on the basis of selected criteria of quality of the information activities. Results of research show that although it is possible to say that current situation of information activities in the offices is now quite similar, there might be some space for further optimization.

Poznámka redakce: Text je výtahem z bakalářské práce obhájené na Institutu sociologických studií FSV UK v září 2009.

Bibliografický záznam původní práce: ŠIDLICHOVSKÁ, Zuzana. Výzkum informační činnosti ústřední státní správy [Research on Information Activities of Central State Administrative Offices]. Praha, 2009. 41 s., xx s. příl. ; CD-ROM. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Jiří Remr.

Šidlichovská, Zuzana. Výzkum informační činnosti ústřední státní správy. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 1 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5934>. urn:nbn:cz:ik‐005934. ISSN 1212-5075.

Významný mezník v oblasti Open Access

English title: 
Significant milestone for Open Access
Abstract: 

The article informs about the new Compact for Open-Access Publishing Equity.

Úvodní zamyšlení

Současný svět nás stále víc a více přesvědčuje o tom, že nic se neděje izolovaně od celku. Většina událostí a jevů v soudobé společnosti má svůj původ v nezměrném množství rozmanitých skutečností, které spolu souvisejí, navzájem se ovlivňují a společně vytvářejí komplexní obraz lidského světa. Díky dané skutečnosti dospějeme k faktu, že žijeme v malém světě, kde je vše spojeno se vším ostatním.

Planková, Jindra. Významný mezník v oblasti Open Access. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5795>. urn:nbn:cz:ik‐005795. ISSN 1212-5075.

Současný stav využívání informačních a komunikačních technologií veřejnou správou ČR

English title: 
Current state in the use of information and communication technologies by public administration in the Czech Republic
Abstract: 

This article presents the current situation in the field of taking advantage of ICT using among the public sector organisations of the Czech Republic, giving some thoughts and ideas on the reasons and solutions of the current state.

Ještě poměrně nedávno nebylo dost dobře možné sledovat, do jaké míry a jakým způsobem se v institucích veřejné správy využívají informační a komunikační technologie. Rostoucí význam e-governmentu a elektronické veřejné správy vedl k nutnosti zavedení mezinárodních standardů statistických zjišťování, které umožňují časové i mezinárodní srovnávání vývoje tohoto fenoménu.

Pekárek, Aleš. Současný stav využívání informačních a komunikačních technologií veřejnou správou ČR. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5384>. urn:nbn:cz:ik‐005384. ISSN 1212-5075.

Výzkum informací veřejného sektoru České republiky

English title: 
The research of public sector information in Czech Republic
Abstract: 

The article presents some facts and ideas about the current state of the public sector information in Czech Republic and suggests some measures to its continual academic research. It also contains results of the "mystery shopping" research on availability of PSI in Czech Republic, conducted during a specialized course at the Institute of Information Studies, Faculty of Arts, Charles University, Prague, in 2008.

1. Úvod

Tento článek vznikl na základě písemné práce k atestaci z informační vědy, výzkumu provedeného v rámci semináře na ÚISK FF UK "PSI - Informace veřejného sektoru" a analýzy pro Ministerstvo vnitra, která byla vypracována agenturou EPMA v druhém pololetí roku 2008.

Pekárek, Aleš. Výzkum informací veřejného sektoru České republiky. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5297>. urn:nbn:cz:ik‐005297. ISSN 1212-5075.

Role knihovny v ekonomickém prostředí informační společnosti

English title: 
The Role of a Library in Economic Environment of Information Society
Abstract: 

This article considers the function of a library in knowledge economy of information society from macro- and microeconomical perspective. It includes a brief analysis of impact of macroeconomical factors on libraries. The article gives an overview of ways how libraries can be funded and how they can efficiently market their services.

Předmluva

Internet a informační a komunikační technologie mění mnoho věcí a naše ekonomické prostředí není výjimkou. Díky internetu se mění způsoby obchodování, zintenzivňuje se komunikace mezi firmami i zákazníky. Vznikají také zcela nové digitální produkty, které nemají přímou analogii v „offline“ světě – digitální produkty jsou snadno reprodukovatelné, díky internetu vhodné k přímé distribuci zákazníkům, bez prostředníků.

Andrlová, Anna; Dvořáková, Michala; Hrušková, Blanka; Mynarz, Jindřich; Šlapáková, Ivana. Role knihovny v ekonomickém prostředí informační společnosti. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5258>. urn:nbn:cz:ik‐005258. ISSN 1212-5075.

Workshop k soutěží e-Inclusion Awards

11. srpna 2008 se uskutečnil workshop k soutěži e-Inclusion Awards, který uspořádalo Ministerstvo vnitra ČR. Akce se uskutečnila v budově ministerstva na nám. Hrdinů v Praze.

Skolková, Linda. Workshop k soutěží e-Inclusion Awards. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 9 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4977>. urn:nbn:cz:ik‐004977. ISSN 1212-5075.

Zapojte se a zviditelněte Váš projekt v soutěži e-Inclusion Awards!


Při příležitosti ministerské konference k e-Inclusion (začleňování občanů do informační společnosti) vyhlašuje Evropská komise soutěž „e-Inclusion Awards“, ve které se jednotlivé projekty mohou ucházet o zisk prestižního ocenění v následujících sedmi kategoriích:
  • Důstojné stáří,
  • Znevýhodnění mladých lidí,
  • Geografická inkluze,
  • Kulturní rozmanitost,
  • Počítačová gramotnost,
  • e-Accessibility a
  • Veřejné služby pro inkluzivní e-Government.

Projekt IN-WORKER přispívá k integraci cizinců na pracovním trhu evropské informační společnosti

Tento stručný článek byl napsán pro ctěné čtenáře Ikara v rámci osvěty o možnostech realizace projektových záměrů spojených s rozvojem informační společnosti, které jsou široce podporovány Evropskou unií.

Pekárek, Aleš. Projekt IN-WORKER přispívá k integraci cizinců na pracovním trhu evropské informační společnosti. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 7 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4883>. urn:nbn:cz:ik‐004883. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah