Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hypertextový katalog STK do kapsy

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Hypertextový katalog STK do kapsy

0 comments
Státní technická knihovna je ústřední knihovnou vysokých škol technických a přírodovědných a zároveň je největší veřejně přístupnou technickou knihovnou České republiky. Ročně ji osobně navštíví kolem 100 tisíc čtenářů. Přibližně stejný počet (vyhodnoceno po prvním roce provozu) využívá bezbariérový přístup k informačním zdrojům a službám knihovny, a to odkudkoliv a kdykoliv bez nutnosti její fyzické návštěvy, v prostředí WWW. INVIK STK - Integrovaná virtuální knihovna - významně rozšiřuje fyzický dosah klasické knihovny. Jde ve srovnání s ostatními knihovnami, které na WWW zpřístupňují své katalogy, o vyšší fázi - o elektronizaci služeb.

Digitální služby

INVIK STK poskytuje - u nás v oblasti knihovnictví dosud ojedinělé řešení - elektronické služby virtuálním uživatelům STK prostřednictvím uživatelských kont. Prvními službami poskytovanými vzdáleným uživatelům jsou digitální kopie a digitální Current Contents (obsahy čísel odborných časopisů) - což jsou reprografické služby založené na tzv. „just-for-you-digitizing" principu, dále objednávky klasických xerokopií a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS). Výhody digitálních služeb oceňují zejména mimopražští uživatelé, a to nejen ti, kdo mají přímý přístup na Internet, ale i ti, kterým tyto služby zprostředkovává jejich knihovna v místě bydliště.

CD-ROM STK

V současnosti, kdy se vysoké školy, výzkumné ústavy a další pracoviště potýkají s nedostatkem prostředků na nákup odborné literatury (a často i na základní provoz), na významu stále víc získávají aktuální technické informace, poskytované knihovnami.

Státní technická knihovna vedená snahou maximálně přiblížit zájemcům svůj knižní fond vydala poprvé CD-ROM, který obsahuje hypertextovou verzi katalogu knih v PDF formátu. Obsahuje přes 120 000 katalogizačních lístků (české i zahraniční přírůstky od roku 1978), doplněných abecedními rejstříky názvů, autorů, předmětových hesel atd., to vše navzájem provázané hypertextovými odkazy a doplněné fulltextovým indexem. Vyhledávání knih je možné až na úrovni jednotlivých slov obsažených v katalogizačních záznamech. Díky použití PDF formátu lze CD-ROM používat na většině počítačů - postačí mít nainstalován Adobe Akrobat Leader 3.0 včetně Search Plug-In (tento běžně dostupný freeware, a to verze pro nejrozšířenější operační systémy, je přímo na CD-ROM).

CD-ROM mohou používat nejen zájemci o odbornou literaturu, kteří pracují na počítačích připojených na Internet. Pokud má organizace připojení k Internetu komutovanou linkou, po vyhledání publikace na CD-ROM je možné žádaný dokument okamžitě on-line objednat k výpůjčce prostřednictvím vazby jednotlivých katalogizačních záznamů na WWW katalog Státní technické knihovny (doba připojení se tímto způsobem podstatně zkrátí o čas potřebný na vyhledání publikace). Kdo nemá připojení na Internet, může publikace vyhledat na počítači na svém pracovišti, v podnikové knihovně nebo v knihovně v místě svého bydliště a prostřednictvím klasické meziknihovní výpůjčky je objednat.

V plánu je do budoucna nové vydání CD-ROM STK v závislosti na postupu digitalizace dalších fondů knihovny.

280. výročí založení knihovny

Státní technická knihovna je jednou z nejstarších knihoven tohoto typu na světě. V letošním roce slaví již 280. výročí svého založení. CD-ROM u této příležitosti proto navíc obsahuje digitalizovaný videofilm - Průvodce Státní technickou knihovnou v délce cca 34 minut - který zájemcům ve třech relativně samostatných částech přiblíží nejen bohatou historii knihovny, její architekturu a ukáže knihy z běžně nepřístupného historického fondu, ale kromě klasických knihovnických služeb představí a vysvětlí i zcela novou generaci služeb, poskytovaných vzdáleným čtenářům prostřednictvím Internetu. Film realizoval profesionální štáb - průvodcem celým filmem je Richard Honzovič, kameramanem Jan Osten, hudbu složil Josef Vítek, režíroval Eduard Sedlář.

Natočení filmu neznamenalo zásah do napjatého rozpočtu Státní technické knihovny, protože se uskutečnilo za podpory firem Cesnet z.s.p.o., Digital Equipment s.r.o., Intes Praha, Maruto s.r.o., Minerva vědecké knihkupectví s.r.o. a Syskey - Ota Neužil.

CD-ROM STK je v prodeji v hale služeb Státní technické knihovny, lze jej objednat i písemně na adrese knihovny. Cena je 399,- Kč, pro čtenáře STK za 199,- Kč, pro čtenáře STK - studenty za 50,- Kč.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HALTMAROVÁ, Dagmar. Hypertextový katalog STK do kapsy. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 7 [cit. 2024-04-15]. urn:nbn:cz:ik-10260. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10260

automaticky generované reklamy
registration login password