Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Encyklopedie Diderot na CD-ROM: skvělý referenční zdroj (avšak pro výkonné počítače)

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Encyklopedie Diderot na CD-ROM: skvělý referenční zdroj (avšak pro výkonné počítače)

2 comments

Tištěné encyklopedie a další referenční dokumenty se vyznačují třemi zásadními nedostatky (za prvé vyloučení možnosti doplnit text a statický obraz o zvuk a videosekvence; za druhé v podstatě lineární uspořádání a za třetí pomalá a nákladná aktualizace), které se sice projevovaly dlouhou dobu, ale teprve dynamický rozvoj trhu s produkty založenými na digitálních informačních technologiích (informačního průmyslu, chcete-li) přinesl na konci 20. století uspokojivé řešení těchto problémů v podobě elektronických verzí zmíněných dokumentů doplněných o různou "přidanou hodnotu". Získaly tak vlastnosti, které v případě jejich tradičních protějšků nepřicházely v úvahu.

V souvislosti s rozšířením CD-ROM jako datového nosiče s příznivým poměrem ceny a paměťové kapacity od první poloviny 90. let můžeme zaznamenat prudký nárůst nabídky multimediálních didaktických, populárně-naučných, zábavných i odborných aplikací, jejichž producenty byly mj. nakladatelské domy, které se dosud zabývaly tištěnou literaturou. Encyklopedie nezůstaly pochopitelně stranou jejich zájmu (průkopnickou roli sehrála edice Encarta od Microsoftu, která vychází od roku 1988, následovaná dalšími tituly), nemluvě o možnosti online přístupu k těmto zdrojům. O Encyklopedii Britannica distribuované na CD-ROM a změně strategie vydavatele tohoto proslulého encyklopedického díla, který od roku 1998 sází v daleko větší míře na elektronické publikování, aby, přestože se může opřít o dvousetletou tradici, přežila v konkurenčním souboji s interaktivními referenčními dokumenty, jejichž počet roste jako houby po dešti, jsme obsáhle informovali před dvěma lety (L. Pavlicová a F. Vojtášek).

Stejným směrem se pravděpodobně bude ubírat vývoj v této oblasti také u nás - stejně jako v uvedeném případě z pragmatických důvodů. Prvořadou poznornost musíme věnovat společnosti Diderot, která se již nesmazatelně zapsala do dějin české encyklopedistiky třemi projekty realizovanými na přelomu 20. a 21. století - Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (1996-1998), Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (1999) a Velká všeobecná encyklopedie (po plánovaném dokončení v roce 2006 bude zahrnovat 20 svazků), která navazuje na domácí klasické encyklopedické dílo, Ottův slovník naučný (1888-1909).

Dále se budeme zabývat multimediální Encyklopedií Diderot na CD-ROM verze 2001 (na dvou discích), která je třetí v řadě tohoto produktu. Značný zájem (podle ing. M. Fialkové z marketingového oddělení Diderot s. r. o. se dosud prodalo asi 70 tisíc kusů) byl nesporně podnícen výhodnou cenou (249,- Kč), která představuje díky dotaci Národního programu na podporu vzdělanosti Diderot, desetinu původní částky - ovšem s tím omezením, že Encyklopedie Diderot na CD-ROM je funkční pouze do konce roku 2001. Poté je třeba si opatřit aktualizovanou verzi na další rok (tentokrát na třech discích), která bude nabízena od října 2001. Vydavatel se veřejně zavázal, že bude k mání opět za obdodných podmínek. Z prostředků programu, na němž Diderot s. r. o. spolupracuje s Nadací Perspektivy (ta je financována ze zahraniční Foundation for the General Education Support), jsou subvencovány rovněž počítače, tištěné encyklopedie a sada CD-ROM pro výuku angličtiny LANGMaster.

Přínos Encyklopedie Diderot na CD-ROM pro majitele dostatečně výkonných počítačů (nedejme zcela na doporučení na bookletu - viz dále) je nesporný, přesto nesdílím nekritické nadšení jejích recenzentů, jejichž příspěvky byly publikovány v reklamním bulletinu Diderot s. r. o. Co se rozsahu týče, odpovídá Encyklopedie Diderot na CD-ROM výše zmíněné osmisvazkové encyklopedii. Najdeme v ní více než 92 tisíc hesel, resp. 124 tisíc oborových údajů (rozdíl je dán tím, že některá hesla mají více významů), 7103 obrázků, 303 tabulek, 410 zvukových nahrávek, 28 interaktivních map a 12 animací. Užitečnou pomůckou je kalendář výročí. Encyklopedie byla naposledy aktualizována v srpnu 2000.

S encyklopedií lze pracovat dvěma způsoby: buď použít abecední rejstřík, nebo vyhledávat v plnotextové databázi. U obou alternativ platí, že je možné zvolit jeden ze 37 oborů nebo biografický slovník nebo slovník cizích slov. Prohlížení rejstříku usnadňuje dnes již standardní pomůcka automatizovaných systémů indexující textová data: pole, kam se zapisují počáteční znaky, zatímco ve spodní část okna se objevují odpovídající hesla (viz obr. č. 1). Při formulaci dotazu v plnotextové vyhledávání lze využít obvyklé nástroje (logické operátory AND, OR a NOT doplněné proximitním operátorem NEAR, pravostranné rozšíření a uvozovky pro značení fráze). Tady je třeba podotknout, že rolišovat mezi heslem a oborovým údajem (bez ohledu na to, zda prohlížíme rejstřík nebo vyhledáváme v plnotextové databázi) ztrácí své opodstatnění, protože i při výběru jednoho z oborových filtrů se zobrazuje heslo se všemi významy, nikoliv pouze ty, které by přicházely v úvahu. V heslech jsou červeně zvýrazněny úseky textu, které slouží jako odkazy na jiná hesla nebo modře na webové stránky (viz obr. č. 2).

Pokud nás zajímají pouze texty, obrázky nebo tabulky (v rejstříku můžeme takové omezení zadat), nečekají nás žádné potíže. Ovládání je poměrně jednoduché, v hlavním okně je k dispozici pro případ nouze navigační lišta. Složitější situace nastane tehdy, pokud se k některému heslu váže multimediální prvek - audio ukázka, animace nebo interaktivní mapa (a pokud právě máme v mechanice disk č. 1). Nezbyde nám, než ukončit program (jinak počítač zamrzne), vložit druhý disk a znovu heslo vyhledat. O této "drobnosti" není, bohužel, v nápovědě ani zmínka. Tím naše starosti nekončí. Spouštěl jsem Encyklopedii Diderot na CD-ROM na počítači s adekvátními parametry (Intel Celeron 400 MHz, 64 MB RAM, 50rychlostní mechanika CD-ROM), ale i po vyjmutí disku byla paměť zahlcena natolik, že jsem byl nucen počítač restartovat (o současném spuštění další aplikace nemůže být ani řeči). A do třetice: místo animaci (např. vývoj železniční sítě u nás) jsem se občas dočkal pouze textového popisku.

Na stránkách společnosti Diderot, které jsou poněkud nadneseně nazvány portálem, byla nedávno zpřístupněna zdarma (zatím v experimentálním režimu) textová část Encyklopedie Diderot. Ani tento krok neznamená, že by Diderot s. r. o. chystala v dohledné době utlumení prodeje tištěných encyklopedií. Jak sdělila Ikarovi M. Fialková, osmisvazková encyklopedie byla v prosinci 2000 dotiskována a uvažuje se o dalším dotisku na podzim tohoto roku.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Encyklopedie Diderot na CD-ROM: skvělý referenční zdroj (avšak pro výkonné počítače). Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 2 [cit. 2024-04-15]. urn:nbn:cz:ik-10672. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10672

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

Koupit už těžko. Nakladateství Encyklopedický dům, známé například ze zpronevěry 40.000.000,- CZK na předplatném a posléze přejmenované na DIDEROT v roce 2002 zkrachovalo (právě proto, že CDčka nevydávalo s platností "napořád"), Takže jedině v podsvětí :) (i s crackem, který encyklopedii oživuje)