Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Český jazyk zaznívá v mnohých krajinách světa

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Český jazyk zaznívá v mnohých krajinách světa

0 comments

Učím se česky, protože se tam vaří skvělé pivo, protože se tam narodili Milan Kundera  a Franz Kafka, protože je Česká republika mladá demokratická země, člen NATO a Evropské unie, protože je to země ekonomicky stálá, protože se nachází v srdci Evropy, protože je tam spousta pěkných hradů a zámků, protože má bohatou a různorodou kulturu, krásná muzea a parky a zachovalé historické památky. Čeština je pro mě zajímavá také tím, že mi otevře dveře k dalším slovanským jazykům, jako je ruština, polština, slovenština, chorvatština nebo srbština.

Takto výstižně popsal motivaci ke studiu češtiny sedmadvacetiletý student Victor Westmann navštěvující hodiny češtiny krajanské učitelky v brazilském Sao Paulu, která je jednou z 13 učitelů českého jazyka působících v tomto školním roce u krajanských komunit v Evropě, Jižní Americe a USA. K tradičním destinacím učitelů v Evropě patří Rumunsko, Srbsko, Ukrajina a Rusko, od roku 2004 jsou vysíláni učitelé též do států Jižní Ameriky, a to do Argentiny, Brazílie a Paraguaye. Školní rok 2012/13 přináší novinku: vyslání učitele do oblasti Chicaga v USA.

V rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí je vedle zmíněných učitelů u krajanů vysíláno 48 lektorů českého jazyka a literatury  do 25 zemích, aby vyučovali češtinu na lektorátech, tj. na zahraničních vzdělávacích institucích převážně univerzitního typu. Nejvíce lektorů působí ve Francii, Polsku a Itálii, tedy kromě nám blízkých evropských zemí však i v takových destinacích, jako je Indie, Egypt nebo Čína – všude tam mají univerzitní studenti chuť učit se češtinu, ať už z důvodu fascinace Prahou, českou kulturou či ještě více literaturou (Hrabal, Kundera, Čapek aj.), popř. je k tomu vede snaha porozumět řeči českých předků. Lektoři tak vedle motivování studentů k samotnému studiu českého jazyka také šíří a uchovávají českou kulturu, přibližují českou historii a současnost a propagují Českou republiku v zahraničí pořádáním různých filmových, kulturních či specificky literárních večerů, pořádají pro studenty výlety do České republiky, spolupracují s úřady zastupujícími naši zemi v zahraničí apod.

Logo Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí

Logo Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí

Práce učitelů u krajanů je podobná, leč náročnější: učitelé u krajanů pracují s žáky všech věkových skupin, od malých dětí předškolního věku až po seniory věku kmetského, a musí tomu přizpůsobit didaktické metody. Vyučují na školách i v zájmových kroužcích, a to nejen češtinu, ale pořádají také divadelní či filmová představení, večery s knihou, publikují v krajanských časopisech, spolupracují s místními rádii, věnují se knihovnám, vaří s krajany česká a evropská jídla. Protože pracují daleko od domova, musí si poradit v každé situaci, být psychicky odolní, kreativní a optimističtí. V mimoevropských destinacích se navíc musí vyrovnat s klimatickými podmínkami i s cestováním na velké vzdálenosti.

Kromě vysílání učitelů a lektorů do zahraničí se v Čechách každoročně uskutečňuje čtyřtýdenní letní kurz češtiny pro krajany a čtrnáctidenní kurz metodiky výuky češtiny pro vyučující z řad krajanů, v jehož rámci si doplňují kvalifikaci rovněž učitelky Českých škol bez hranic, organizace, která v zahraničí vychovává a vzdělává bilingvní děti z českých rodin. Na vysokých školách v Praze a v Brně mohou krajané studovat jeden nebo dva semestry češtinu a další obory. Žáci z Rumunska a Srbska mohou navštěvovat českou střední školu, a získat tak ucelené pedagogické vzdělání. 

Pokud vás téma vysílání učitelů a lektorů do zahraničí zaujalo, podrobnosti o výuce češtiny za hranicemi České republiky naleznete na stránkách Domu zahraničních služeb: www.dzs.cz, kde jsou zveřejňovány také detailnější informace o výběrech na obsazení míst učitelů u krajanů a lektorů. Výběrová řízení na učitele se konají zpravidla dvakrát ročně: na podzim pro Jižní Ameriku a na jaře pro evropské destinace a USA. Lektoři jsou pro nový akademický rok vybíráni vždy na začátku kalendářního roku.   

Více informací o celém programu vám poskytne náš internetový časopis Krajiny češtiny, který je od roku 2009 platformou pro sdílení názorů učitelů a lektorů, bohemistů i široké odborné veřejnosti a který naleznete na výše zmíněných webových stránkách DZS v záložce Časopis Krajiny češtiny.

Koláž z fotografií

Poznámka: Článek vyšel v Literárních novinách v rubrice Historie dne 29. listopadu 2012.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VLACHOVÁ, Olga a ŠAFARČÍKOVÁ, Lucie. Český jazyk zaznívá v mnohých krajinách světa. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 3 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-14054. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14054

automaticky generované reklamy