Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

městské knihovny

Knihovny se stěhují za svými čtenáři

0 comments

V době moderních technologií už nemusí kniha za svým čtenářem urazit tak dlouho cestu jako kdysi. Knihovníci běžně nabízejí elektronické rezervace a meziknihovní výpůjční služby, v obřích knihovnách knihy doputují z regálu či ze skladu přímo za zákazníkem k pultu a ke čtenářům, kteří nemají svoji knihovnu na dosah, dojíždějí bibliobusy. Fantazie knihovníků a knihovnic tím ale ani zdaleka nekončí.

OUJEZDSKá, Blanka. Knihovny se stÄ›hují za svými čtenáři. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 13 [cit. 2015-05-31]. urn:nbn:cz:ik-13580. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13580

automaticky generované reklamy

V lidické knihovně

0 comments

V prosinci 2002 jsem poprvé zavítal na stránky veřejné knihovny v Lidicích. První, co mne tehdy zaujalo, byl přívlastek „veřejná“ v označení této kulturní instituce. Ačkoliv dříve byl běžný, v současné době se v naší republice objevuje v názvu snad jen u vsetínské knihovny, kam se navíc připojuje jméno našeho prvního prezidenta.

BROžEK, AleÅ¡. V lidické knihovnÄ›. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 7 [cit. 2015-05-31]. urn:nbn:cz:ik-12180. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12180

automaticky generované reklamy

Knihomolické čtení

0 comments

Je pravda a holá skutečnost, že zájem dětí o knihy a čtení jako takové za poslední léta klesá. Nechci zde statisticky vypočítávat a předkládat čísla, chci se za oddělení pro děti a mládež v Karviné-Novém Městě podělit s nápadem. Vznikl před třemi roky a myslím si, že jím přibližujeme knihy, autory a čtení jako takové našim malým čtenářům formou týdenních akcí, které jsme nazvaly „Knihomolické čtení“.

KOZUBKOVá, Yvona. Knihomolické čtení. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 9 [cit. 2015-05-31]. urn:nbn:cz:ik-11911. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11911

automaticky generované reklamy

Čtenářům Městské knihovny v Praze slouží nový bibliobus

0 comments

31. srpna 2004 byl na Karlínském náměstí č. 10 v blízkosti kostela sv. Cyrila a Metoděje slavnostně zahájen provoz již třetího bibliobusu Městské knihovny v Praze (MKP). Slouží jako náhrada pobočky MKP v Šaldově ulici v Karlíně, která byla před dvěma lety zničena povodněmi.

SKOLKOVá, Linda. ÄŒtenářům MÄ›stské knihovny v Praze slouží nový bibliobus. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 9 [cit. 2015-05-31]. urn:nbn:cz:ik-11692. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11692

automaticky generované reklamy

Prázdniny v knihovně – knihovna dětem

0 comments

Letní aktivita v knihovnách v době prázdnin je na mnoha místech různá. Tam, kde mají zájem o své čtenáře a návštěvníky, vytvářejí program, zejména pro děti, které z různých důvodů zůstávají doma. Tím knihovny vlastně bourají mýtus "okurkové sezóny". Tak to chápeme i my v Regionální knihovně Karviná. Pod názvem Pojďte zahnat nudu byl vypracován program celoprázdninové nabídky pětidenních cyklů s různým programem.

KOZUBKOVá, Yvona. Prázdniny v knihovnÄ› – knihovna dÄ›tem. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 9 [cit. 2015-05-31]. urn:nbn:cz:ik-11678. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11678

automaticky generované reklamy

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - mÄ›stské knihovny
registration login password