scientometrie

Informačné systémy o vede v EÚ: Štandardizácia a kompatibilita

English title: 
Research information systems in the EU - Standardization and Compatibility
Abstract: 

The article gives an overview of the conference Research information systems in the EU - Standardization and Compatibility held in Bratislava at the end of April 2009. Topics of conference covered European format CERIF, Czech system of research and development and its evaluation, structure and functions of Hungarian system HunCRIS, detailed structure of Czech system ISVaV and its microdata and finally system of organization of system of research and development in Slovac Republic and its future.

23. dubna 2009 proběhla v Bratislavě konference s názvem Informační systémy o vědě v EU s tématem standardizace a kompatibility. Uspořádalo ji Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI), které je řešitelem projektu NISPEZ: Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom, v rámci něhož byla tato konference uskutečněna.

Vavříková, Lucie. Informačné systémy o vede v EÚ: Štandardizácia a kompatibilita. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 5 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5430>. urn:nbn:cz:ik‐005430. ISSN 1212-5075.

Citační databáze Web of Science a další produkty Thomson Reuters pro hodnocení vědeckých výstupů – aktuální novinky

English title: 
Web of Science citation databases and other Thomson Reuters products for evaluation of scientific outputs – current news
Abstract: 

The article is a short overview of news and development of the tools and databases produced by Thomson Reuters. It introduces a new analytical tool for journals JADE and informs about enhancements in the Web of Science in Journal Citation Reports as an establishing of five-year Impact Factor or a new metric Eigenfactor. The article summarizes the analytical tools and its reports for the research assessment and mentions two new portals ResearchersID and InCites.

Již na podzim proběhla informace o novém citačním rejstříku pro sborníky z konferencí, avšak změn, které Web of Science (dále WoS) přichystal, je mnohem více, a to včetně velkých novinek týkající se samotného impakt faktoru (dále IF).

Vavříková, Lucie. Citační databáze Web of Science a další produkty Thomson Reuters pro hodnocení vědeckých výstupů – aktuální novinky. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5372>. urn:nbn:cz:ik‐005372. ISSN 1212-5075.

Projekt MESUR - využití uživatelských dat k hodnocení vědecké komunikace

English title: 
MESUR Project – the use of usage data to assess scholarly communication
Abstract: 

This article provides a short overview of the MESUR project and its major objective to enriching the toolkit used for the assessment of the impact of scholarly communication items, and hence of scholars, with metrics that derive from usage data.

Současný systém digitální vědecké komunikace je víceméně kopií jejího papírového předchůdce“ prohlašuje Herbert van den Sompel, který společně s Johanem Bollenem z vyhlášené Los Alamos National Laboratory stojí za projektem MESUR, který byl spuštěn v r. 2006. Připomeňme, že Los Alamos National Laboratory se proslavila mj. rozvojem interoperability a standardů.

Vavříková, Lucie. Projekt MESUR - využití uživatelských dat k hodnocení vědecké komunikace. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5309>. urn:nbn:cz:ik‐005309. ISSN 1212-5075.

Problematika hodnocení evropského výzkumu

English title: 
Assessing European research
Abstract: 

This article gives an overview of the Dr. Vladimír Albrecht’s (Technology Centre AS CR) lecture on the topic of European research assessment in the course Introduction to Scientometrics organized by the Institute of Information Studies and Librarianship of Charles University in Prague. The participants were informed about the activities of the Technology Centre AS CR, broad issue of the Framework Programmes and possibilities of its assessment.

Úvod

V rámci semináře Úvod do scientometrie a hodnocení vědy, který probíhá v Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, přijal pozvání RNDr. Vladimír Albrecht, CSc., z Technologického centra Akademie věd ČR (dále TC).  Svou přednášku nazval „Problematika hodnocení evropského výzkumu“. Vzhledem k tomu, že role a účel TC není na první pohled zcela zřejmá, nejprve účastníky seznámil s jeho činností.

Vavříková, Lucie. Problematika hodnocení evropského výzkumu. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 1 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5182>. urn:nbn:cz:ik‐005182. ISSN 1212-5075.

Evidence publikačních aktivit v praxi

English title: 
Registering publication outputs in practice
Abstract: 

This article gives an overview of dr. Hana Skálová's (First Faculty of Medicine, Charles University) lecture on the topic of the registration of the publication research outputs in the course Introduction to Scientometrics organized by the Institute of Information Studies and Librarianship of Charles University in Prague. The lecture was focused on the process of the data collection and control, data format and structure and on the system of national and institutional repositories as well as its assessment on both levels. The second part of the lecture covered the practice on the First Faculty of Medicine and their informational support of the process.

Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a jím pořádaný seminář Úvod do scientometrie a hodnocení vědy opět hostil významného odborníka z praxe, tentokrát PhDr. Hanu Skálovou z Ústavu vědeckých informací 1. lékařské fakulty (dále 1. LF) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK). H.

Vavříková, Lucie. Evidence publikačních aktivit v praxi. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 1 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5180>. urn:nbn:cz:ik‐005180. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah