Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Second Life - silný hráč na virtuálním poli měnící se pod palbou reality 2007, ročník 11, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 18.875 x 0
Role knihovny v ekonomickém prostředí informační společnosti 2009, ročník 13, číslo 2 Ekonomika v informační společnosti 18.700 x 0
Novinky z oblasti Polytematického strukturovaného hesláře 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 18.627 x 0
PLoS = Public Library of Science 2004, ročník 8, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 18.605 x 0
Citační databáze Web of Science a další produkty Thomson Reuters pro hodnocení vědeckých výstupů – aktuální novinky 2009, ročník 13, číslo 4 Informační věda 18.562 x 1
Digitální znásilnění 1999, ročník 3, číslo 5 Kyberfeministické okénko 18.560 x 0
Analýza vědy a výzkumu na základě dat z databáze RIV 2012, ročník 16, číslo 12 Výzkumná činnost 18.543 x 2
Zápis z Konferenc-party ve virtuální Regionální knihovně Karviná 2009, ročník 13, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 18.529 x 0
Povinný výtisk elektronických publikací, zejména vzdálených elektronických zdrojů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační politika 18.474 x 0
Národní filmový archiv a elektronické zdroje v oboru filmu a kinematografie 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 18.439 x 0
OPACy nové generace III – Evergreen a Koha 2009, ročník 13, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 18.415 x 0
Trendy v dostupnosti časopisů pro chemii (Aliaksandr Rahoisha) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Open Access - nová cesta pro zpřístupňování vědeckých informací? 18.362 x 0
Evropský inovační zpravodaj (European Innovation Scoreboard, EIS) 2007, ročník 11, číslo 2 Ekonomika v informační společnosti 18.354 x 0
Kartografie a geoinformatika 2000, ročník 4, číslo 1 Recenze 18.282 x 0
Citační manažery 2015, ročník 19, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 18.279 x 1
Nahota na prodej aneb Ubohost mistrů grafiky 2000, ročník 4, číslo 4 Kyberfeministické okénko 18.267 x 0
CEJSH = Central European Journal of Social Sciences and Humanities 2008, ročník 12, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 18.260 x 0
Trendy v rozvoji informačních služeb 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 18.244 x 0
Univerzální digitální knihovna: první milion knih ve fondu 2008, ročník 12, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 18.180 x 0
Řízení kvality v knihovnách - zavádění a realizace 2006, ročník 10, číslo 10 Informační politika 18.171 x 1

Stránky

registration login password