Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Glosa k BL 2005, ročník 9, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 7.588 x 3
Seznamte se: rychlé čtení 2011, ročník 15, číslo 5 Informační gramotnost 88.623 x 3
Půjčovat knihy (skoro) zdarma, nebo za peníze? 2010, ročník 14, číslo 4 Ekonomika v informační společnosti 19.533 x 3
Dohoda o e-DoDo aneb Obnovení tradičního porozumění mezi knihovníky a nakladateli v Německu(?) 2007, ročník 11, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 7.888 x 3
Role elektronických seriálů ve vědecké komunikaci 2002, ročník 6, číslo 1 Elektronické seriály 7.521 x 3
Využívanie e-learningu na Slovensku a v Spojených štátoch Amerických: 3. časť 2015, ročník 19, číslo 7 Výzkumná činnost 3.090 x 3
Mýty hackerské dekonstrukce 2002, ročník 6, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 38.681 x 3
Návštěva, která potěší knihovnické srdce 2008, ročník 12, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 7.219 x 3
Komunitní konference KOKON 2016 2016, ročník 20, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 2.831 x 3
Internet, extropie a virtuální nesmrtelnost člověka 1998, ročník 2, číslo 10 Informační věda 7.042 x 2
Rádio LibRa: Souhrn přednášek ze sekce Využití elektronických informačních zdrojů ve vzdělávání (D. Koláčková a T. Matýsová) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Využití elektronických informačních zdrojů ve vzdělávání 3.419 x 2
Etické hodnoty a knihovnické poslání na přelomu století 1999, ročník 3, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 9.922 x 2
Archiv celosvětového webu zpřístupněn 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 23.163 x 2
Exkurze do Sedmičky - nově otevřené pobočky MKP 2014, ročník 18, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.750 x 2
Vysoušení zaplavených dokumentů MK v Praze dokončeno 2007, ročník 11, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 5.536 x 2
Automatizace knihovnických procesů podeváté 2003, ročník 7, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.813 x 2
Sto tisíc elektronických dokumentů na dosah (Jindřiška Pospíšilová) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Elektronické knihy v akademickém prostředí 4.668 x 2
Nové a lepší chybové hlášky = větší spokojenost uživatelů 2008, ročník 12, číslo 13 Pohotovostní (informační) služby 6.853 x 2
TEXTQUEST: software pro obsahovou analýzu 2000, ročník 4, číslo 5 Informační věda 13.415 x 2
Aprílový výběr 2019 2019, ročník 23, číslo 4 Informační přesahy 3.505 x 2

Stránky

registration login password