Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
K platbám v rámci meziknihovních výpůjčních služeb 2010, ročník 14, číslo 11 Právo v informační společnosti 11.737 x 3
Jazyková poradna na internetu 2006, ročník 10, číslo 4 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 32.656 x 3
Internetem Bezpečně 2017 2017, ročník 21, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.720 x 3
Akviziční seminář (10. června 2008 v Praze) 2008, ročník 12, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 6.634 x 3
S Googlem vyhledáváme již pět let 2003, ročník 7, číslo 9 Výročí měsíce 7.373 x 3
Nepovedená integrace YouTube a Google Plus 2013, ročník 17, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 8.194 x 3
Druhé narození Městské knihovny v Praze 1998, ročník 2, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 6.418 x 3
Informační věda by měla reflektovat globální problémy současného světa 2003, ročník 7, číslo 5 Rozhovor 17.646 x 3
Exkurze do Národní lékařské knihovny a Zdravotnického muzea 2011, ročník 15, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 27.567 x 3
Rozjímání ufona nad e-learningem 2006, ročník 10, číslo 3 Informační gramotnost 16.383 x 3
Některé aspekty hodnocení vědeckých výstupů aneb Jak získat body pro Vaši instituci? (Jaroslav Šilhánek) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Evaluace VaV – od informačních zdrojů k vnějšímu pohledu na hodnocení 4.414 x 3
Knihovny jako informační centra v plánování sociálních služeb (Vladana Vasková) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Možnosti zapojení knihoven do politiky EU 5.224 x 3
Zpřístupnění databáze Grove Music Online Knihovně města Hradec Králové 2004, ročník 8, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 7.939 x 3
Online bezpečnost koncových uživatelů (2019) 2020, ročník 24, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.322 x 3
Sympozium INFOS 2007 2007, ročník 11, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 10.950 x 3
Kterak se lze na Seči rozžhavit do běla 1999, ročník 3, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 6.410 x 3
Volně přístupné databáze z oblasti šedé literatury 2018, ročník 22, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.803 x 3
Rešeršujeme pohodlne a bez problémov 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 22.322 x 3
Fotoreportáž z udílení cen Knihovna roku 2010 a Městská knihovna roku 2010 2010, ročník 14, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 8.275 x 3
Knihy ve Web of Science aneb Thompson Reuters představuje Book Citation Index (Enikö Tóth-Szász) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Evaluace VaV – od informačních zdrojů k vnějšímu pohledu na hodnocení 3.955 x 3

Stránky

registration login password