Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Evaluace v Akademii věd České republiky - Minulost, současnost a budoucnost (Petr Ráb)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Evaluace v Akademii věd České republiky - Minulost, současnost a budoucnost (Petr Ráb)

0 comments
Autoři: 

Petr Ráb

Petr Ráb, který si příspěvek připravil ve spolupráci s Ivanou Laiblovou Kadlecovou, vyložil krátce strukturu a princip fungování AV ČR. Přehledně shrnul historii evaluačních přístupů v AV ČR od rozdělení republiky v roce 1993 do současnosti a nastínil budoucí podobu evaluace VaV v této instituci.

Rok 1993 byl ve znamení snížení finanční podpory české vlády pro AV ČR, a tím i snižování stavů. Je zajímavé, že v tomto roce měřitelná publikační aktivita v krátkém časovém období vzrostla. V roce 1995 nebyl na evaluaci žádný externí tlak, šlo pouze o interní aktivitu AV ČR. Naproti tomu v roce 1999 probíhala externí evaluace nařízená vládou. Došlo k diferenciaci financování za použití koeficientů. Rok 2004 přinesl výzkumné záměry, evaluace zahrnovala publikační aktivitu a indikátorovou analýzu. Sedm ústavů bylo na základě evaluace reorganizováno. V roce 2008 byla externí evaluace nařízena vládou, a to k posouzení kvality vědecké práce uvnitř AV ČR. Důsledkem bylo zhodnocení ústavů bez jakéhokoliv finančního dopadu.

Současná evaluace (2010-2011) zvyšuje úlohu publikační aktivity, která je podle P. Rába měřitelným výkonem, ale nelze ji použít komplexně pro celou škálu věd. Současnost znamená konec institutu výzkumných záměrů a nástup financování na základě doložitelného výkonu. Hodnocení půjde až na úroveň jednotlivých pracovišť a ústavů. Hodnocení provede speciální komise. Škála hodnocení bude od 1 do 5 jako ve škole a hodnocení se bude lišit pro různé tematické okruhy a typy pracovišť. Výsledkem evaluace bude profil pracoviště, který bude sloužit jako podklad pro případné změny v jeho uspořádání. Metodika evaluace vychází z principu peer review, indikátorové kostry a multikriteriálního hodnocení.

P. Ráb také demonstroval výskyt a preferenci různých typů publikací v odlišných typech věd. Na všechny obory nelze uplatňovat stejný metr. V AV ČR je pro bibliometrickou analýzu využíván Automatizovaný systém elektronických publikací (ASEP).

(kp)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Evaluace v Akademii věd České republiky - Minulost, současnost a budoucnost (Petr Ráb). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2022-05-17]. urn:nbn:cz:ik-13476. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13476

automaticky generované reklamy
registration login password