Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Ladislav Jan Živný 2005, ročník 9, číslo 9 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 14.623 x 1
Digitální znásilnění 1999, ročník 3, číslo 5 Kyberfeministické okénko 14.620 x 2
Výstavba Národní technické knihovny je na spadnutí 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 14.594 x 3
Rozjímání ufona nad e-learningem 2006, ročník 10, číslo 3 Informační gramotnost 14.565 x 0
Role knihovny v ekonomickém prostředí informační společnosti 2009, ročník 13, číslo 2 Ekonomika v informační společnosti 14.564 x 1
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2007 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 14.556 x 1
Jak zelené jsou čtečky? 2012, ročník 16, číslo 7 Elektronické publikování 14.491 x 5
Evropský inovační zpravodaj (European Innovation Scoreboard, EIS) 2007, ročník 11, číslo 2 Ekonomika v informační společnosti 14.449 x 3
Informační sítě v oblasti evropské integrace v Polsku 2006, ročník 10, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 14.375 x 3
Zpráva z 3. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2011, ročník 15, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 14.347 x 0
Evropa 2045 2009, ročník 13, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 14.329 x 2
Možnosti uspořádání fondu v Národní technické knihovně ČR 2006, ročník 10, číslo 1 Pořádání informací 14.286 x 0
Anglií na sever ... a zase na jih 2000, ročník 4, číslo 7 Speciální příloha - prázdniny 14.266 x 2
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2006 2006, ročník 10, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 14.194 x 1
Elektronické informační zdroje pro pedagogiku 2001, ročník 5, číslo 1 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 14.120 x 2
Information Commons: myšlenková i fyzická revoluce v knihovnách 2004, ročník 8, číslo 3 Informační politika 14.061 x 4
Celostátní porada vysokoškolských knihoven opět v Olomouci 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 14.052 x 3
National Academies Press zdarma online zpřístupňuje přes tři tisíce knih 2005, ročník 9, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 14.050 x 2
Blob aneb Národ sobě 2007, ročník 11, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 14.031 x 4
Zázračný přístroj na skenování knih i na českém trhu! 2005, ročník 9, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 14.025 x 1

Stránky