Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Kauza Cambridge Analytica, protesty proti zbraním, otrava v Británii a Bludné balvany 2018, ročník 22, číslo 2 Editorial 2.070 x 9
Konceptuální rámec virtuálního badatelského prostředí pro práci s historickými fondy (Zdeněk Uhlíř) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Prezentace kulturního dědictví: integrace - agregace - kontextualizace 5.056 x 9
Specifika švédského knihovnictví: veřejné knihovnické a informační služby pro menšiny a migranty - 4. část 2021, ročník 25, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 1.192 x 9
Kdo, kde a jak řeší problém informační gramotnosti? 2002, ročník 6, číslo 9 Informační gramotnost 11.984 x 9
K problematice knihoven pro zrakově postižené 2007, ročník 11, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 15.010 x 9
Knihovna ETF UK opět zpřístupnila svůj fond ve volném výběru 2000, ročník 4, číslo 3 Knihovny v Síti 8.768 x 8
Katalog iluminovaných rukopisů Britské knihovny postupně zpřístupňován 2003, ročník 7, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 5.783 x 8
Exkurze studentů ÚISK FF UK po severočeských knihovnách 2011, ročník 15, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 5.110 x 8
K databázi KnowEurope má přístup více než 330 institucí 2002, ročník 6, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 5.298 x 8
Univerzální digitální knihovna: první milion knih ve fondu 2008, ročník 12, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 17.301 x 8
Katedra knižničnej a informačnej vedy FifUK jubiluje: krátky pohľad na 60 rokov vysokoškolského štúdia knihovníctva 2011, ročník 15, číslo 12 Odborné vzdělávání 7.416 x 8
Klementýnum - Dementýnum 2014 2014, ročník 18, číslo 13 Ze života knihoven 7.190 x 8
Informační podpora oboru hutnictví a její perspektivy 2010, ročník 14, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 12.477 x 8
Internetová knihkupectví 2001, ročník 5, číslo 12 Knižní trh a Internet 14.604 x 8
Klementýnum - Dementýnum 2018 2018, ročník 22, číslo 6 Ze života knihoven 3.203 x 8
Dvacet let knihovny Goethe-Institutu v Praze 2013, ročník 17, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 5.935 x 8
Knihovny v Síti 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 7.094 x 8
Jan van Dijk: Není to jen o přetížení, je to i o kontextu a moci technologií 2017, ročník 21, číslo 1 Rozhovor 4.657 x 8
Padesátiletá historie nakladatelství Albatros 1999, ročník 3, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 14.948 x 8
Katalog perských rukopisů z Národní knihovny ČR na CD-ROM 2000, ročník 4, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 5.732 x 8

Stránky