Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrikaseřadit sestupně Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Toolbary pro vyhledávání informací na internetu 2004, ročník 8, číslo 9 Vyhledávání informací na internetu 12.465 x 1
Projekt Bibliografické citace 2004, ročník 8, číslo 12 Vyhledávání informací na internetu 21.006 x 2
Mozilla Firefox: nejlepší přítel rešeršéra 2004, ročník 8, číslo 12 Vyhledávání informací na internetu 13.815 x 0
Povodeň 2002 v Knihovně MFF UK 2003, ročník 7, číslo 11 Český Fénix 7.298 x 0
Zpráva o průběhu veřejné sbírky Pomoc knihovnám 2003, ročník 7, číslo 8 Český Fénix 5.512 x 0
Knihovna Národního muzea a povodeň v Terezíně v roce 2002 2003, ročník 7, číslo 9 Český Fénix 10.247 x 1
Draze zaplacené zkušenosti jihočeských knihovníků 2004, ročník 8, číslo 1 Český Fénix 7.032 x 1
Archeologický ústav Akademie věd České republiky a povodeň v roce 2002 2003, ročník 7, číslo 6 Český Fénix 8.415 x 0
Knihovna Fakulty sociálních věd UK a srpnové povodně 2002 2003, ročník 7, číslo 12 Český Fénix 8.798 x 1
Knihy vzkříšené 2004, ročník 8, číslo 9 Český Fénix 8.648 x 0
Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy rok po povodni 2002 2003, ročník 7, číslo 10 Český Fénix 7.898 x 1
Povodeň a knihovny po půl roce 2003, ročník 7, číslo 2 Český Fénix 5.772 x 0
Muzeum družstevnictví a knihovna po povodni v roce 2002 2004, ročník 8, číslo 2 Český Fénix 6.385 x 0
Povodňové ztráty v knihovně DAMU 2004, ročník 8, číslo 3 Český Fénix 6.085 x 0
Povodně a Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 2003, ročník 7, číslo 3 Český Fénix 9.399 x 1
Povodně v Husově knihovně v Modřanech 2003, ročník 7, číslo 4 Český Fénix 6.731 x 0
Srpnová povodeň 2002 a Knihovna Filozofického ústavu Akademie věd České republiky 2003, ročník 7, číslo 7 Český Fénix 7.117 x 0
Ve Štětí velká voda zničila tisíce knih 2003, ročník 7, číslo 5 Český Fénix 5.148 x 0
Konsorcia pro nákup elektronických seriálů (a nejen seriálů) 2002, ročník 6, číslo 6 Elektronické seriály 6.525 x 2
Elektronické seriály a OPAC 2002, ročník 6, číslo 4 Elektronické seriály 7.109 x 0

Stránky

registration login password