Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrikaseřadit sestupně Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Knihovny a cestovní ruch? 2003, ročník 7, číslo 4 Knihovny v Síti 9.176 x 0
Knihovna Českého helsinského výboru zpřístupňuje dokumenty o lidských právech 1998, ročník 2, číslo 7 Knihovny v Síti 5.523 x 0
Zkušenosti Okresní knihovny v Táboře s Internetem 1998, ročník 2, číslo 4 Knihovny v Síti 5.195 x 1
Průzkum využití Souborného katalogu UK knihovníky a informačními pracovníky Univerzity Karlovy v Praze 2003, ročník 7, číslo 1 Knihovny v Síti 6.057 x 0
Pražské Lužiny se pyšní velkou příjemnou knihovnou s automatizovaným provozem 2000, ročník 4, číslo 3 Knihovny v Síti 8.798 x 0
SVK v Olomouci zpřístupnila databázi moravských osobností na Internetu 1999, ročník 3, číslo 4 Knihovny v Síti 6.810 x 0
Projekt Elektronické knihovny v českém Parlamentu 1998, ročník 2, číslo 7 Knihovny v Síti 11.992 x 1
Internet ve Státní vědecké knihovně v Olomouci 1999, ročník 3, číslo 1 Knihovny v Síti 6.813 x 0
STK chce šetřit čas a nohy svých čtenářů 1997, ročník 1, číslo 3 Knihovny v Síti 8.142 x 0
Nové hudební oddělení v severočeském Varnsdorfu 2000, ročník 4, číslo 3 Knihovny v Síti 5.057 x 1
Souborný katalog Univerzity Karlovy v Praze 1998, ročník 2, číslo 3 Knihovny v Síti 9.674 x 1
O knihovnách a Evropské unii 1997, ročník 1, číslo 7 Knihovny v Síti 4.720 x 0
Jak si rozumí naše knihovny s informačními technologiemi? 1998, ročník 2, číslo 9 Knihovny v Síti 8.858 x 0
Internet v Masarykově veřejné knihovně Vsetín 1998, ročník 2, číslo 6 Knihovny v Síti 5.355 x 2
Přejete si navštívit ideální veřejnou knihovnu? Ikaros to udělal za Vás! 1998, ročník 2, číslo 11 Knihovny v Síti 4.578 x 0
Největší pobočky Mětské knihovny v Praze budou automatizovány 1999, ročník 3, číslo 1 Knihovny v Síti 5.326 x 1
V neobvyklé pobočce helsinské knihovny 2000, ročník 4, číslo 2 Knihovny v Síti 4.622 x 0
Knihovna ETF UK opět zpřístupnila svůj fond ve volném výběru 2000, ročník 4, číslo 3 Knihovny v Síti 8.116 x 0
Web Content Managers 2004, ročník 8, číslo 10 Vyhledávání informací na internetu 7.824 x 1
Toolbary pro vyhledávání informací na internetu 2004, ročník 8, číslo 9 Vyhledávání informací na internetu 12.465 x 1

Stránky

registration login password