Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Karvinská knihovna nabízí textově-grafický informační systém regionu

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Karvinská knihovna nabízí textově-grafický informační systém regionu

0 comments
Regionální knihovna Karviná spravuje 14 odborných pracovišť na území města, eviduje kolem 170 000 knihovních jednotek, 10 200 čtenářů, 120 000 návštěvníků, kteří si ročně výpůjčí přes 360 000 dokumentů. Vytváří systém dobrovolně kooperujících veřejných knihoven v okrese a poskytuje servis v oblasti akvizice, budování databází knihovního fondu a přispívá ke koordinaci  kulturní a vzdělávací činnosti.

V rámci svých středisek Regionální knihovna Karviná nabízí služby univerzální (absenční a prezenční půjčování všech dostupných dokumentů i v jazyce polském, slovenském a v dalších), speciální (zámluvenková služba, internet, zpřístupnění on-line katalogů, získávání dokumentů z jiných tuzemských nebo zahraničních knihoven, poskytování informací o podnikání, státní správe a samosprávě, památkách Karviné a regionu, kulturních a sportovních akcí, cestovním ruchu, vlakových a autobusových spojích, a volných pracovních místech v Městském informačním centru) a dodatkové (kopírování, antikvariát, knihvazačská dílna).

Vytváření a následně realizace nových služeb Regionální knihovny Karviná je úzce spojeno s potřebami a s požadavky ze strany uživatelů. Nejaktuálnější a stále se rozvíjející službou je zavedení a zpřístupnění internetu široké veřejnosti.

INTERNET

Od září 1997 se Regionální knihovna Karviná (dále jen RKK) stala providerem sítě internetu společnosti IBM. Vytvořením pevného uzlu v ústředí RKK Mizerov o přenosové rychlosti 128 kbps (komutovaný přístup k Internetu mají dvě pobočky RK Karviná a Městské informační centrum s antikvariátem). V současné době nabízené služby využívá asi 150 uživatelů (soukromé osoby, městské a obecní úřady, firmy a jiné instituce a organizace regionu, z toho 8 městských a obecních knihoven - Městská knihovna Český Těšín, Městská knihovna Orlová-Lutyně, Městská knihovna Rychvald, SKS knihovna Petřvald a obecní knihovny Albrechtice, Dětmarovice, Petrovice, Těrlicko). Předpokladem pro komutované připojení k našemu uzlu je vlastnit PC, modem a telefonní linku.

Zpřístupněním 10 stanic Internetu v ústředí RKK Mizerov (informační oddělení a dětské oddělení) byla ze strany začátečníků i pokročilých internautů podpořena myšlenka založení Internetclubu. Jeho clenům jsou nabízeny diskusní večery ve společnosti odborníků s volným přístupem k Internetu. V současné době má klub 55 členů a jejich pocet stále vzrustá.

INTRANET

Další službou ve využívání sítě Internet je vytvoření regionální počítačové sítě knihovny - intranet, která nabízí možnost připravovat a zveřejňovat informace v rámci okresu Karviná. Napojení se do této informační sítě knihovny uživatel-klient získává tříděné regionální i nadregionální informace, možnost prezentace své firmy, oboru podnikání v regionální podnikatelské databázi a finanční výhodnost nabídky.

V rámci intranetu jsou k dispozici tyto databáze:

INFO KARVINÁ - GTS - integrovaný graficko-textový informační systém města Karviná, který umožňuje vytvářet maximálně přehlednou mapu města, popř. regionu s velmi jednoduchým vyhledáváním a získáváním požadovaných informací z oblastí: státní správa a samospráva, služby, obchod, podnikání, vzdělávání, kultura, sport, ubytování a zdravotnictví. Tímto systémem lze vytvořit skladbu jednotlivých informací tak, že lze "procházet" od celkového pohledu na daný region až po mikropohled na konkrétní subjekt, tj. firmu, úřad apod. v GTS lze účelně a logicky propojit informace textové, grafické, zvukové a audiovizuální, čímž je možné získat velmi plastický obraz o městě popř. regionu. Databáze je čtvrtletně aktualizována pracovnicemi knihovny, pri osobní návštěve v jednotlivých institucích města Karviné.

BELETRIE - výběr a přehled knih krásné a odborné literatury včetně informací o autorovi a jeho tvorbě, obsáhlejší charakteristiky díla a ukázky. Dominuje literatura vydaná po roce 1990, zpracováno přes 3130 titulů.

REŠERŠE - bibliografické záznamy z vybraných celostátních periodik (v počtu 55) na určená témata. Dominují společenské vědy (ekonomie, sociologie, kultura, politické aktuality apod.) - zpracováno 6125 záznamů.

REGIONÁLNÍ REŠERŠE - bibliografické záznamy článků z regionálních periodik a tisku (v počtu 9), k dnešnímu dni zpracováno 654 záznamů

SOUBORNÝ KATALOG - informace o knihovním fondu RK Karviná a kooperujících knihoven.

VYHLÁŠKY MĚSTA KARVINÁ - databáze, ve kterých lze vyhledávat podle klíčového slova, tématu, popř. čísla předmětné vyhlášky

ON-LINE KATALOG - přehled veškerého studijního fondu informačního oddělení knihovny v Karviné-Mizerově (uloženo přes 16 500 záznamů)

ASPI - automatizovaný systém právních informací

ABUS - autobusový jízdní řád

IDOS - vlakový jízdní řád

Nabídku poskytovaných služeb a připravovaných akcí RK Karviná najdete rovněž na naší internetovské adrese.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KONESZOVÁ, Barbora. Karvinská knihovna nabízí textově-grafický informační systém regionu. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 9 [cit. 2024-05-23]. urn:nbn:cz:ik-10452. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10452

automaticky generované reklamy