Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit sestupně Zobrazení dnes
Digitalizace parlamentních tisků na konci tisíciletí 1998, ročník 2, číslo 10 Elektronické publikování 10.724 x 0
Přinese novela vysokoškolského zákona knihovnám úlevu? 2005, ročník 9, číslo 12 Právo v informační společnosti 10.725 x 0
Trojí nebe Marie Šírové 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 10.731 x 0
Společnost orientovaná na znalosti a digitální ekonomiku 2001, ročník 5, číslo 1 Ekonomika v informační společnosti 10.733 x 2
K životnímu jubileu PhDr. Lidmily Vášové 2010, ročník 14, číslo 1 Personália 10.734 x 0
Exkurze do knihovny Jabok 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 10.747 x 3
Co je Web of Sciences a jak ho lze využít 2001, ročník 5, číslo 1 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 10.753 x 4
Osobnosť knižnično-informačného pracovníka v znalostnej spoločnosti 2006, ročník 10, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 10.758 x 0
Konference Internet a bezpečnost organizací 2007, ročník 11, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 10.766 x 1
Souborný katalog: reálný, či virtuální? 2003, ročník 7, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 10.771 x 0
Moderní metody publikace přednášek a prezentací na webu s podporou vícedruhových médií 2007, ročník 11, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 10.776 x 0
Zpráva ze semináře IVIG 2010 2010, ročník 14, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 10.776 x 2
Creative Commons a uvedení české verze licencí 2009, ročník 13, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 10.783 x 1
Internet Protocol verze 6 2003, ročník 7, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 10.783 x 0
Informační schizofrenie v časopisech pro ženy 1997, ročník 1, číslo 5 Kyberfeministické okénko 10.795 x 1
Jak opravit neopravitelné 2001, ročník 5, číslo 5 Elektronické publikování 10.796 x 1
Konference Elektronické vzdělávání – od budoucnosti ke školní současnosti 2004, ročník 8, číslo 4 Informační gramotnost 10.797 x 0
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2004 2004, ročník 8, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 10.798 x 0
MUFIN: buďte v obraze! 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 10.823 x 0
Safer Internet Day 2008 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 10.826 x 1

Stránky