Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Konspekt jako nástroj pro popis a hodnocení fondů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 17.786 x 2
Život a dílo S. R. Ranganathana 2004, ročník 8, číslo 10 Informační věda 54.750 x 2
Češi jako čtenáři v roce 2018 2019, ročník 23, číslo 1 Výzkumná činnost 4.009 x 2
Co vyšlo... v listopadu 1998 1998, ročník 2, číslo 10 Ikaros doporučuje 11.125 x 2
Vedecká tvorivosť 2013, ročník 17, číslo 2 Výzkumná činnost 7.145 x 2
Hra o přežití 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.985 x 2
Exkurze v Městské knihovně Louny 2010, ročník 14, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 8.546 x 2
Fotoreportáž z prohlídky nové centrální knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2010, ročník 14, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 7.931 x 2
Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda (Olga Girstlová) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Management informací a znalostí ve firmě 9.135 x 2
Poslední varování 1999, ročník 3, číslo 11 Svět mimo internet 5.076 x 2
Bohumil Boček - čert mezi anděly 2014, ročník 18, číslo 7 Personália 8.483 x 2
15 let časopisu Ikaros 2012, ročník 16, číslo 4 Editorial 7.279 x 2
Proč nejraději píšu pro Ikaros 1998, ročník 2, číslo 10 Elektronické publikování 4.733 x 2
Co vyšlo... v únoru 1999 1999, ročník 3, číslo 3 Ikaros doporučuje 7.062 x 2
Seminář Elektronické informační zdroje pro technické obory 2009, ročník 13, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 6.979 x 2
Aktualizace českého překladu MeSH 2008, ročník 12, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 13.316 x 2
WORKSHOP B: Sociální a obsahově rozšiřitelný web – sdílení obsahu a internetové komunity uživatelů (Greg R. Notess) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Workshopy 3.718 x 2
Aprílový výběr 2017 2017, ročník 21, číslo 4 Informační přesahy 3.437 x 2
Průzkum nedoručených dopisů elektronické pošty 2009, ročník 13, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 12.992 x 2
Rozvoj kompetencí informačních profesionálů - nezbytný předpoklad pro poskytování služeb podle potřeb uživatelů (Russell Bailey) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Profesní růst informačních pracovníků 4.226 x 2

Stránky