Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrikaseřadit sestupně Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Občané s handicapem musejí mít úplný přístup k informacím 2010, ročník 14, číslo 10 Informační přesahy 5.588 x 0
České digitalizované písmo 1990–2010 2013, ročník 17, číslo 2 Informační přesahy 9.870 x 1
Povodně 2002, restaurování Pražské bible a Městská knihovna v Praze 2012, ročník 16, číslo 9 Informační přesahy 6.264 x 1
Rok 2013 - příležitost pro open source v knihovnách 2012, ročník 16, číslo 12 Informační přesahy 4.449 x 0
Sbírání zpětné vazby v knihovnách: případová studie Městské knihovny Polička 2014, ročník 18, číslo 6 Informační přesahy 4.088 x 0
Naslouchejte městům: Policejní vysílačky z novomediální perspektivy 2013, ročník 17, číslo 5 Informační přesahy 7.383 x 1
Chvíle čtečky 2010, ročník 14, číslo 2 Informační přesahy 6.290 x 2
Konstrukce reality – systém – médium 2012, ročník 16, číslo 11 Informační přesahy 7.078 x 0
Uplatnění poznatků z ergonomie při práci s počítačem 2011, ročník 15, číslo 9 Informační přesahy 12.607 x 1
Tajemství mincí za vlády Přemyslovců a Lucemburků 2016, ročník 20, číslo 5 Informační přesahy 6.079 x 3
Digitální odznaky a gamifikace v kontextu učení (1. část) 2013, ročník 17, číslo 5 Informační přesahy 12.901 x 4
Aprílový Google 2012, ročník 16, číslo 4 Informační přesahy 7.072 x 3
Aprílový výběr 2016 2016, ročník 20, číslo 4 Informační přesahy 3.966 x 2
Aprílový výběr 2019 2019, ročník 23, číslo 4 Informační přesahy 3.592 x 4
K životnímu jubileu PhDr. Lidmily Vášové 2010, ročník 14, číslo 1 Personália 10.795 x 1
PhDr. Jarmila Burgetová – dvě setkání na cestě ke SKIPu 2016, ročník 20, číslo 3 Personália 2.190 x 0
Vzpomínka na Standu 2013, ročník 17, číslo 7 Personália 3.562 x 0
Po stopách diela prof. Štefana Pasiara 2013, ročník 17, číslo 9 Personália 4.997 x 0
Tři vzpomínky na Dr. Burgetovou 2016, ročník 20, číslo 3 Personália 2.178 x 0
Henri Labrouste – architekt průkopník 2013, ročník 17, číslo 1 Personália 9.420 x 2

Stránky