Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrikaseřadit vzestupně Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Sdílená katalogizace a CASLIN 2000, ročník 4, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů 2000 (12.-13. září 2000) 10.102 x 2
Automatizovaný knihovnický systém DAWINCI - systém knihoven informační epochy 2000, ročník 4, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů 2000 (12.-13. září 2000) 10.439 x 3
Sdílená katalogizace knihoven ČVUT 2000, ročník 4, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů 2000 (12.-13. září 2000) 7.525 x 0
Elektronické časopisy se zaměřením na obor "informační věda a knihovnictví" 2000, ročník 4, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů 2000 (12.-13. září 2000) 9.401 x 2
Výzva Internetu odbornému publikování 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 5.377 x 1
Elektronické časopisy a jejich vliv na infrastrukturu vědeckých znalostí 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 9.599 x 1
Principy fungování vyhledávacích strojů 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 12.851 x 0
Kam kráčí CASLIN – Souborný katalog ČR 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 7.570 x 1
Trendy v rozvoji informačních služeb 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 16.898 x 1
Polytematický strukturovaný heslář 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 12.015 x 3
Standardy pro katalogizaci po deseti letech (1989-1999) 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 9.058 x 0
Knihovny v Síti 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 5.799 x 3
Lesk a bída sdílené katalogizace 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 6.748 x 0
Z39.50 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 12.544 x 6
Když se řekne digitální knihovna ... 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 13.736 x 1
Aktuální informace o ISKO-CZ 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 13.877 x 3
Pořádání vědeckých, profesionálních a osobních údajů ve výzkumu 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 7.137 x 0
Způsoby hodnocení relevance vyhledaných dokumentů ve vyhledávacích strojích 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 8.528 x 1
Inteligence systémů zpracování textů 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 11.286 x 1
Lze uspořádat znalosti s technickými a pravopisnými chybami? 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 10.911 x 0

Stránky