Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Ten blbec Word! 2010, ročník 14, číslo 13 Ze života knihoven 15.238 x 1
Korporativní záhlaví a malý pomocník při jeho tvorbě 2002, ročník 6, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 15.229 x 7
Oborová brána KIV - Knihovnictví a informační věda 2007, ročník 11, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 15.203 x 0
Jak být občanem informační společnosti : kurzy informační gramotnosti organizované maďarskými veřejnými knihovnami 2006, ročník 10, číslo 5 Informační gramotnost 15.189 x 3
Elektronické informační zdroje současného umění 2009, ročník 13, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 15.187 x 4
Letem světem genealogií 2012, ročník 16, číslo 7 Informační přesahy 15.135 x 5
Webový audit portálu Ministerstva životního prostředí ČR 2007, ročník 11, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 15.126 x 1
SCImago Journal & Country Rank 2008, ročník 12, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 15.105 x 1
Základem je kvalitní digitální kopie 2008, ročník 12, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 15.105 x 0
Jak se nedostat do Kanady 2012, ročník 16, číslo 13 Informační prazdroje 15.102 x 5
Služba ticTOCs - obsahy časopisů na dlani 2009, ročník 13, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 15.090 x 0
Český překlad studie Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) 2003, ročník 7, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.078 x 6
Informační zdroje a služby v oboru psychologie, sociologie a politologie s důrazem na světové zdroje 2001, ročník 5, číslo 1 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 15.020 x 1
Kanada 2001, ročník 5, číslo 13 Ohlédnutí za letní soutěží Ikara 15.012 x 0
Státní technická knihovna zpřístupňuje své fondy pomocí Google Scholar 2006, ročník 10, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 15.003 x 0
Srdcia slovenských knihovníčiek a KIS3G 2004, ročník 8, číslo 1 Informační politika 15.001 x 2
3. ročník konference Informace, konkurenceschopnost, inovace - IKI 2010 2010, ročník 14, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 14.998 x 7
Povinný výtisk elektronických dokumentů - přehled legislativy vybraných zemí 2004, ročník 8, číslo 3 Právo v informační společnosti 14.998 x 1
Toolbary pro vyhledávání informací na internetu 2004, ročník 8, číslo 9 Vyhledávání informací na internetu 14.996 x 3
Konference Cataloguing 2007: Back to Basics – and Flying into the Future 2007, ročník 11, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 14.992 x 4

Stránky

registration login password