Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit sestupně Zobrazení dnes
Aktualizace českého překladu MeSH 2008, ročník 12, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 14.736 x 0
Oborová brána Musica (MUS) – vymezení, struktura a oborová specifika 2008, ročník 12, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 14.763 x 0
Světové Fórum o znalostní ekonomice v Praze 2006, ročník 10, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 14.801 x 0
Internetová knihkupectví 2001, ročník 5, číslo 12 Knižní trh a Internet 14.856 x 0
Dobrouzdáno – výsledky letní soutěže časopisu Ikaros 2008, ročník 12, číslo 9 Editorial 14.884 x 0
Pavouci 2001, ročník 5, číslo 13 Ohlédnutí za letní soutěží Ikara 14.885 x 0
Typologie provozovatelů a poskytovatelů služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 14.911 x 0
National Academies Press zdarma online zpřístupňuje přes tři tisíce knih 2005, ročník 9, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 14.926 x 0
Moderní metody vyhledávání dokumentů v rozsáhlých plnotextových databázích : příklad vektorového modelu 2003, ročník 7, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 14.945 x 0
Google Scholar se rozvíjí - má Scirus konkurenci? 2005, ročník 9, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 14.982 x 1
Slovníková část Internetové jazykové příručky 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 14.991 x 0
Informace o elektronických časopisech v polských akademických knihovnách – současný stav a perspektivy 2006, ročník 10, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 14.994 x 0
Zdroje informací s otevřeným přístupem 2008, ročník 12, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 15.001 x 0
Zabezpečení v systému elektronické pošty 2009, ročník 13, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 15.013 x 0
Komunitní role veřejných knihoven 2004, ročník 8, číslo 4 Informační gramotnost 15.069 x 0
Manifest o volných dílech 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 15.078 x 0
Knowledge management a jeho vazba na rozhodovací a plánovací procesy 2003, ročník 7, číslo 12 Odborné vzdělávání 15.081 x 0
Digitální odznaky a gamifikace v kontextu učení (1. část) 2013, ročník 17, číslo 5 Informační přesahy 15.082 x 0
CD jako medium pro dlouhodobé uchování dat (?) 1999, ročník 3, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 15.090 x 0
Aktuální informace o ISKO-CZ 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 15.098 x 1

Stránky