Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit sestupně Zobrazení dnes
Aktualizace českého překladu MeSH 2008, ročník 12, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 15.614 x 0
Latina není jen jazyk 2013, ročník 17, číslo 3 Rozhovor 15.666 x 0
Google Scholar se rozvíjí - má Scirus konkurenci? 2005, ročník 9, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 15.678 x 1
Slovníková část Internetové jazykové příručky 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 15.689 x 0
Zabezpečení v systému elektronické pošty 2009, ročník 13, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 15.739 x 3
CD jako medium pro dlouhodobé uchování dat (?) 1999, ročník 3, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 15.785 x 1
Zdroje informací s otevřeným přístupem 2008, ročník 12, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 15.789 x 2
Aktualizace tezauru EUROVOC a poloautomatická reindexace 1999, ročník 3, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 15.821 x 0
Informace o elektronických časopisech v polských akademických knihovnách – současný stav a perspektivy 2006, ročník 10, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 15.834 x 0
Nový elektronický zdroj odborných textů z oboru Informační studia a knihovnictví 2003, ročník 7, číslo 2 Odborné vzdělávání 15.853 x 0
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a dopad internetu a digitalizace na metody její práce s informacemi 2005, ročník 9, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 15.856 x 0
Edward Kuntze 2006, ročník 10, číslo 5 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 15.857 x 0
Komunitní role veřejných knihoven 2004, ročník 8, číslo 4 Informační gramotnost 15.861 x 0
Zpráva z 3. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2011, ročník 15, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.867 x 2
Manifest o volných dílech 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 15.868 x 0
Připravuje se nová koncepce rozvoje knihoven v České republice 2010, ročník 14, číslo 5 Informační politika 15.878 x 0
1001 knih, které musíte přečíst, než zemřete 2012, ročník 16, číslo 5 Recenze 15.896 x 0
Virtuální komunikace lépe již dnes! 2005, ročník 9, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 15.915 x 0
Konference CNZ 2008 2008, ročník 12, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 15.919 x 0
Aktuální informace o ISKO-CZ 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 15.944 x 0

Stránky