Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Slovníková část Internetové jazykové příručky

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Slovníková část Internetové jazykové příručky

0 comments
Anglicky
English title: 
The Dictionary Part of Internet Language Guide
English abstract: 
<p>The article briefly describes the dictionary part of Czech Internet Language Guide.</p>

Od letošního ledna je Internetová jazyková příručka, kterou vytváří Jazyková poradna Ústavu jazyka českého Akademie věd ČR ve spolupráci s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity, obohacena o část slovníkovou. Ta doplňuje již dříve spuštěnou část výkladovou (viz článek Internetová jazyková příručka). Prohledávat lze přes 60 tisíc hesel, u nichž jsou „především údaje, na něž se tazatelé v jazykové poradně opakovaně ptají“ [Ústav, 2008].

Do vyhledávacího pole slovníkové části (přístupné stejně výkladová část a její vyhledávací pole z hlavní stránky) lze zapsat jak celé slovo, tak jeho tvar (tzn. svorka i svorkou, sněžit i sněží atp.). Hledané slovo může být též zadané bez diakritiky, tzn. pro výrazy šňůra i snura systém nalezne stejný výsledek, tedy výraz s diakritikou. Toto pravidlo však neplatí v případě, že přidání/odebrání diakritického znaménka změní význam slova (např. radařada, virvír). V podobných případech totiž systém vyhledá slovo zadané do vyhledávacího pole a na slova lišící se diakritickým znaménkem v zobrazeném hesle většinou odkáže. Vyhledávání ve slovníkové části na rozdíl od části výkladové bohužel nepodporuje zástupné znaky.

Každé heslo obsahuje některé z těchto položek (viz též obr. 1):

 • heslové slovo (vždy),
 • dělení (u dělitelných slov),
 • výslovnost (výběrově),
 • lze i (v případě různých pravopisných či tvaroslovných variant),
 • jiné je (u homonym, u slov, která mohou být několika slovními druhy atp.),
 • rod (u podstatných jmen, zájmen a číslovek),
 • tabulka tvarů (u ohebných slovních druhů),
 • význam (výběrově),
 • rekce (výběrově),
 • od slova (přechýlené, odvozené podoby od heslového slova),
 • příklady (výběrově, doklad užití výrazu),
 • etymologie (výběrově),
 • frazeologie (výběrově),
 • poznámky k heslu (komentáře k pravopisným podobám či jednotlivým tvarům, odkazy na výkladovou část aj.) [1].

Součástí hesla je i datum jeho poslední změny.

Obr. 1: Zobrazené heslového slova vir

Obr. 1: Zobrazené heslového slova vir

S uvedením slovníkové části získala příručka i nové grafické rozhraní (viz obr. 2), které je oproti původnímu na pohled příjemnější a přehlednější. Navigační menu obsahuje kromě odkazů na informace o příručce a nápovědu také odkazy na Jazykovou poradnu, Dotazy týdne a stránku Na co se nás často ptáte.

Obr. 2: Úvodní stránka Internetové jazykové příručky

Obr. 2: Úvodní stránka Internetové jazykové příručky

Domnívám se, že obě části Internetové jazykové příručky mohou být velice užitečnou pomůckou při psaní jakýchkoliv textů, neboť jsou nástrojem, který je v podstatě ihned při ruce. Zřejmě zcela nenahradí tištěné jazykové příručky a výkladové slovníky češtiny, ale můžou dopomoci k textům bez hrubých gramatických a stylistických chyb, a to zejména v prostředí internetu.

Poznámky:
 1. Více o obsahu jednotlivých položek naleznete v sekci nápověda.
Použitý zdroj:
 • Ústav pro jazyk český (Akademie věd ČR). Jazyková poradna. 2008. Internetová jazyková příručka [online]. Praha : Jazyková poradna ÚJČ AV ČR, c2008 [cit. 2009-02-18]. Dostupné z WWW: http://prirucka.ujc.cas.cz/>.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
OPÁLKOVÁ, Markéta. Slovníková část Internetové jazykové příručky. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 3 [cit. 2024-05-23]. urn:nbn:cz:ik-13061. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13061

automaticky generované reklamy