Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Zahraniční odborné akce v září 2003 2003, ročník 7, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 4.649 x 0
Zahraniční odborné akce v září 2004 2004, ročník 8, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 4.733 x 0
Zahraniční projekty k měření využití online informačních zdrojů (Barbora Katolická) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Propagace informačních zdrojů a služeb 4.656 x 0
Zájem/nezájem knihovníků o vzdělávání pod programem VISK 2001, ročník 5, číslo 2 Odborné vzdělávání 5.053 x 0
Zajímavé aplikace: FaceApp, Crossy Road, Sea Hero Quest & Share The Meal 2017, ročník 21, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 4.906 x 0
Zajímavé aplikace: Prisma, Záchranka, MSQRD & Pokémon Go 2016, ročník 20, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 4.676 x 0
Zákaz myšlení! 2008, ročník 12, číslo 5 Editorial 6.593 x 1
Zakázané umění 2005, ročník 9, číslo 12 Právo v informační společnosti 9.734 x 0
Základem je kvalitní digitální kopie 2008, ročník 12, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 14.275 x 0
Základní kritéria výběru a hodnocení systémů a služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 18.990 x 0
Základní výzkumné metody pro knihovníky 2005, ročník 9, číslo 3 Recenze 9.106 x 0
Zákon - tzv. knihovnický 2000, ročník 4, číslo 7 Informační politika 6.813 x 0
Zákon nereflektuje postavení vysokoškolské knihovny v systému veřejných informačních služeb 2002, ročník 6, číslo 12 Právo v informační společnosti 9.208 x 0
Zákon o svobodném přístupu k informacím po novele (všeobecná informace a praktická zkušenost) 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 18.010 x 0
Zakončení konference (Vladimír Karen) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Propagace informačních zdrojů a služeb 4.622 x 0
Zaměstnávání na dálku využívají malé a střední firmy v ČR jen zřídka 2002, ročník 6, číslo 8 Tiskové zprávy a oznámení 6.999 x 0
Zamykání bývalé Státní technické knihovny v Klementinu 2009, ročník 13, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 7.715 x 0
Zamyšlení nad budoucností dodávání dokumentů a meziknihovními službami 2007, ročník 11, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 11.995 x 0
Zamyšlení nad Manuscriptoriem 2004, ročník 8, číslo 11 Digitalizace a digitální knihovny 5.531 x 0
Zamyšlení nad průzkumy 2007, ročník 11, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 6.250 x 0

Stránky