Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zákaz myšlení!

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Zákaz myšlení!

1 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Vážení čtenáři,

jedním z témat letošního Světa knihy se stala „Láska a vášeň v literatuře“. Téma bylo v rámci veletrhu uchopeno řadou aktivit, ať už výstav, přednášek nebo debat. Řada z nich však nesla doušku „mládeži do 18 let nevhodné“ navzdory tomu, že obsah byl pro mládež podle našeho mínění „neškodný“. Mladí lidé naštěstí uvedené doporučení nerespektovali a na některých akcích svou hojnou účastí projevili přirozený zájem o literární podoby vášně, lásky, erotiky nebo sexu.

Zatímco Svět knihy se spokojil s doporučením, slovenští poslanci rovnou připravují „seznam kulturních děl nevhodných pro mládež do 18 let“. Na seznamu se mají ocitnout „závadné“ časopisy, literatura nebo hudba a hudební skupiny. Ztížit se má také přístup k pornografickým periodikům. Exces, nebo symptom doby? S obavou se domníváme, že spíše to druhé. S návrhy na regulaci společenského života prostřednictvím zákazů se nejen u nás, ale i v celé Evropě roztrhl pytel. Zákaz pití alkoholu na veřejných prostranstvích, zákaz bojových plemen psů, zákaz propagace komunismu a nacismu, zákaz vjezdu cyklistů do lesa, zákaz tělesných trestů, zákaz potratů...

Neúčinnost většiny zákazů je patrná na případech nejkurióznějších či nejnesmyslnějších. Zákaz je vyjádřením bezradnosti, pokrytectví a strachu současné společnosti související se vším, co je nebo se zdá být neovladatelné, potenciálně ohrožující získaný „blahobyt“ a narušující ustálené stereotypy o normalitě a správnosti.

Společnost zákazů, kontroly a regulace vzniká plíživě a nepozorovaně – proto už dnes si všímejte všech náznaků, které se objevují čím dál častěji a zjevněji. Oblast knihoven a internetu nevyjímaje.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Zákaz myšlení!. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5 [cit. 2023-05-31]. urn:nbn:cz:ik-12788. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12788

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář