Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrikaseřadit sestupně Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Soutěž o nejlepší webové stránky knihoven pošesté 2005, ročník 9, číslo 1 Knihovny v Síti 9.048 x 0
Několik poznámek k meziknihovním výpůjčním službám 1998, ročník 2, číslo 3 Knihovny v Síti 8.804 x 2
Internetový březen také v knihovnách 2000, ročník 4, číslo 4 Knihovny v Síti 5.579 x 1
Internet pro nevidomé a slabozraké v Okresní knihovně Havlíčkův Brod 1998, ročník 2, číslo 9 Knihovny v Síti 6.160 x 0
Jezuité - vojáci - knihovníci 1999, ročník 3, číslo 11 Knihovny v Síti 5.802 x 0
CASLIN - Souborný katalog ČR na konferenci v Tallinnu 2003, ročník 7, číslo 1 Knihovny v Síti 11.249 x 2
Do konce roku 2000 bude automatizováno dalších pět poboček MKP 1999, ročník 3, číslo 10 Knihovny v Síti 4.904 x 0
Strakonická knihovna se bez Internetu neobejde při vyřizování MVS 1998, ročník 2, číslo 8 Knihovny v Síti 5.889 x 0
Využití Internetu a informačních databází v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí 2000, ročník 4, číslo 4 Knihovny v Síti 5.676 x 1
Právní aspekty poskytování knihovních elektronických a reprografických služeb 1999, ročník 3, číslo 6 Knihovny v Síti 7.573 x 0
Situace v oblasti public relations v českých knihovnách 1999, ročník 3, číslo 3 Knihovny v Síti 7.140 x 0
Cesta Knihovny města Mladá Boleslav k Internetu 1998, ročník 2, číslo 5 Knihovny v Síti 5.395 x 0
Využívání Internetu v Městské knihovně Velké Meziříčí 1998, ročník 2, číslo 10 Knihovny v Síti 5.093 x 0
Do automatizované sítě MKP se připojila břevnovská pobočka 2000, ročník 4, číslo 4 Knihovny v Síti 5.644 x 0
Dva roky Integrované virtuální knihovny STK 1999, ročník 3, číslo 3 Knihovny v Síti 6.030 x 1
Anketa: Některé knihovny otevírají brány Internetu svým uživatelům 1997, ročník 1, číslo 6 Knihovny v Síti 5.801 x 0
Informace o projektu registrace domácích internetových zdrojů nově na serveru WebArchiv 2001, ročník 5, číslo 5 Knihovny v Síti 11.266 x 0
Českokrumlovská knihovna v měsíci Internetu 2000, ročník 4, číslo 5 Knihovny v Síti 4.808 x 1
Web Content Managers 2004, ročník 8, číslo 10 Vyhledávání informací na internetu 7.830 x 0
Toolbary pro vyhledávání informací na internetu 2004, ročník 8, číslo 9 Vyhledávání informací na internetu 12.477 x 1

Stránky

registration login password