Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Využívání Internetu v Městské knihovně Velké Meziříčí

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Využívání Internetu v Městské knihovně Velké Meziříčí

0 comments
Zkušenosti s využíváním Internetu v Městské knihovně Velké Meziříčí jsou zatím velmi krátkodobé, protože stanici máme teprve od května letošního roku. Internet je veřejně přístupný, využívají ho naši čtenáři a to především studenti zdejších středních škol, kteří tvoří 37 % z celkového počtu. Kromě registrovaných čtenářů je využíván i obyvateli našeho města.

Co se týká podmínek k užívání Internetu:
uživatel

  • musí být starší 15ti let (mladší má přístup pouze s doprovodem dospělé osoby)
  • musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows
  • získané informace nesmí ukládat na svou vlastní disketu
Uživatelé mohou využívat také elektronickou poštu. Poplatek za každých započatých 15 minut strávených u Internetu činí 20 Kč.

Finance na pořízení Internetu jsme získali od Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Rozvoj informační sítě knihoven (RISK). Dotace činila 72 000,- Kč a připojení k síti Internet je komutovanou linkou.
Náklady na provoz pokrýváme z běžného rozpočtu. Jsme příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Velké Meziříčí. To se zavázalo hradit poplatky spojené s provozem Internetu do dalších let.
V rámci výše zmíněné dotace jsme zakoupili jeden počítač, zřídili zvláštní telefonní linku, zakoupili modem a program, který hlídá dobu, po kterou účastník pracuje na Internetu, a zároveň po ukončení práce vystaví uživateli účtenku.

Při naší knihovně jsme zároveň s připojením k síti Internet otevřeli Městské informační centrum.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VELEBOVÁ, Jarmila. Využívání Internetu v Městské knihovně Velké Meziříčí. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 10 [cit. 2022-09-26]. urn:nbn:cz:ik-10476. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10476

automaticky generované reklamy
registration login password