Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Persuázia v prostredí internetu: persuazívne technológie a persuazívny dizajn 2014, ročník 18, číslo 12 Internet & Informační společnost 5.988 x 3
Slovenský Sokrates Adam František Kollár 2013, ročník 17, číslo 10 Personália 5.837 x 3
Rychle a přesně komunikovat prostřednictvím obrazu 2003, ročník 7, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 6.564 x 3
Křížovky, krávy a skloňování vajec 2016, ročník 20, číslo 13 Kulturní okénko 22.897 x 3
Ztracená virtuální knihovna 2012, ročník 16, číslo 4 Digitalizace a digitální knihovny 11.196 x 3
Kartografie a geoinformatika 2000, ročník 4, číslo 1 Recenze 17.337 x 3
Elektronická knihovna pražského Institutu Cervantes 2013, ročník 17, číslo 2 Digitalizace a digitální knihovny 6.448 x 3
V opavské knihovně 2007, ročník 11, číslo 7 Nad webovými stránkami knihoven 7.274 x 3
Habilitační práce aneb jak ji neopsat sám od sebe 2008, ročník 12, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 31.063 x 3
Informační den na MZLU v Brně již po dvanácté 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.138 x 3
Skvělá databáze na obzoru - kde vzít peníze? (Blanka Konvalinková) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Marketingové nástroje v rukách knihoven na podporu elektronických informačních zdrojů 5.421 x 3
Metodiky ontologického inženýrství 2011, ročník 15, číslo 5 Pořádání informací 11.988 x 3
Nové pracovní pozice pro knihovníky 2016, ročník 20, číslo 13 Aktuálně z knihovnictví 22.645 x 3
Co (dnes) zmůže literatura anebo od Homéra ke gamebookům 2011, ročník 15, číslo 3 Literární okénko 7.791 x 3
ProInflow - Časopis pro informační vědy 2010, ročník 14, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 8.499 x 3
Mapový server 2006, ročník 10, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 10.280 x 3
Základní kritéria výběru a hodnocení systémů a služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 17.888 x 3
Spisovatelské desatero aneb Jak správně psát 2015, ročník 19, číslo 13 Kulturní okénko 5.202 x 3
Vývoj konceptu eHealth v ČR 2015, ročník 19, číslo 3 Informační přesahy 8.267 x 3
Studijní cesta českých knihovníků do Německa 2003, ročník 7, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 6.675 x 3

Stránky