Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zemřel Ing. Augustin Merta, CSc., spoluzakladatel moderní informační vědy v Československu

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Zemřel Ing. Augustin Merta, CSc., spoluzakladatel moderní informační vědy v Československu

1 comments
Autoři: 

Když jsem v roce 2004 psal osobní vyznání k dílu a osobnosti Ing. Augustina Merty, CSc., u příležitosti jeho 90 let, netušil jsem, že se jeho život náhle uzavře o necelé dva roky později, 22. června 2006. Byl jsem si na jednu stranu vědom jeho obdivuhodně vysokého věku, ale zároveň i jeho neustálé vitality a obrovské duševní síly, která jakoby nepředpokládala, že jednou končí vše včetně lidského života.

Život Augustina Merty je pro mne životem tzv. ztracené generace, tj. generace, která prožila dvě světové války a v případě Augustina Merty i další nelehké následné období, které postihlo země bývalého východního bloku. Být ve "ztracené generaci" však v případě Augustina Merty nebylo ztraceným životem, ba naopak - jeho život je příkladem bohatosti, a to v dobrých i zlých zážitcích, v jeho životní dráze začínajícího učitele přes několik dalších profesí až k informačnímu vědci a univerzitnímu pedagogovi.

Když si pročítám jeho životní cesty nebo když si připomínám jeho skromné, poutavé a vtipné vyprávění o vlastním životě zejména v době válečné při loňské letní návštěvě u manželů Mertových na jejich chalupě v Posázaví (spolu s manželi Cejpkovými a Martinem Svobodou, ředitelem Státní technické knihovny), skláním se v úctě před jeho životem, statečností a dílem.

Augustin Merta a jeho publikace mne naučili se dívat na obor informační vědy moderně, komplexně a hlavně v kontextu sociálních souvislostí a světového vývoje, který směřoval nezadržitelně od tehdejších vztahů s kybernetikou k pokročilé počítačové vědě a počítačově propojenému světu.

Augustin Merta znal svět a mohl srovnávat, znal vynikajícím způsobem jazyky, znal současné cesty našeho oboru, věděl, kam se budou odvíjet trendy. Měl nejen teoretické zázemí, ale zároveň znal výborně praxi, a toto spojení - teorie a praxe - mu dávalo přirozenou autoritu v oboru i mezi lidmi vůbec.

Jeho dílo, jeho diskuse, jeho publikace byly logické a tvořivě předvídaly budoucí a neuchopitelné či dokonce nepředstavitelné, byly v mnohém nadčasové, a přestože a bohužel jím již nic nebude vysloveno a jeho rukou nic napsáno, jeho vklad pro vznik informační vědy u nás je obrovský a doslova zakladatelský.

Hluboce si vážím jeho osobnosti, lidskosti a díla.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
PAPÍK, Richard. Zemřel Ing. Augustin Merta, CSc., spoluzakladatel moderní informační vědy v Československu. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 7 [cit. 2024-05-24]. urn:nbn:cz:ik-12197. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12197

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Dobrý den,

právě jsem na Radiožurnálu slyšela životní příběhy pana Ing. Augustina Merty, CSc. I přesto, že jsem zatím vyslechla první část jeho vyprávění z jeho života (do 2. světové války), hluboce se skláním před jeho neuvěřitelným životním příběhem. Skutečně věřím, že jeho kroky byly požehnány a jeho hrdinství je velkým životním vítězstvím. Až po otevření této stránky jsem zjistila, že nás již předešel do věčného života. Věřím, jeho odkaz je uchován ve zlaté pokladnici našeho národa. Snad ji někdy otevřeme, abychom z ní mohli načerpat my i další generace...