Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Novinky z Knihovny kardinála Berana 2017, ročník 21, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 3.325 x 4
Zveřejnění kartotéky osobností - publicistů 2012, ročník 16, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 5.240 x 4
Národní technická knihovna oslavila první rok svého provozu 2010, ročník 14, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 15.809 x 4
Unikátní databáze záznamů přistěhovalců do Ameriky na webu 2001, ročník 5, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 14.215 x 4
Nová evropská směrnice o ochraně autorského práva v informační společnosti 2001, ročník 5, číslo 5 Informační politika 27.030 x 4
Digitalizace – co tím myslíte? 1999, ročník 3, číslo 11 Informační technologie a elektronická komunikace 20.547 x 4
Učitelský summit 2013 2013, ročník 17, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 7.265 x 4
Návrh riešenia komparácie moderného a tradičného spôsobu prezentácie vybraných objektov kultúrneho dedičstva 2019, ročník 23, číslo 3 Digitalizace a digitální knihovny 3.158 x 4
Zdeněk Václav Tobolka 2005, ročník 9, číslo 10 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 17.848 x 4
V opavské knihovně 2007, ročník 11, číslo 7 Nad webovými stránkami knihoven 7.275 x 4
Elektronické časopisy a systém ISSN 1998, ročník 2, číslo 3 Elektronické publikování 25.873 x 4
Vrahem je knihovník 2003, ročník 7, číslo 13 Kulturní okénko 15.508 x 4
Co (dnes) zmůže literatura anebo od Homéra ke gamebookům 2011, ročník 15, číslo 3 Literární okénko 7.792 x 4
Metodiky ontologického inženýrství 2011, ročník 15, číslo 5 Pořádání informací 11.989 x 4
Slabé a silné stránky recenzního řízení a komunikace poznatků 2007, ročník 11, číslo 10 Elektronické publikování 55.745 x 4
Mediální vzdělávání a české školství 2017, ročník 21, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.524 x 4
Soustružníci lidských duší : lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století 2009, ročník 13, číslo 11 Recenze 7.604 x 4
Bezpečnost dat v informačních systémech 2011, ročník 15, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 28.666 x 4
Safer Internet Day a konference Evropské komise 2009, ročník 13, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 7.506 x 3
Bariéry ve využití počítačů 1998, ročník 2, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 12.080 x 3

Stránky