Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Exkurze ve Studijním a informačním centru České zemědělské univerzity 2015, ročník 19, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 2.660 x 0
Co vyšlo... v lednu 1999 1999, ročník 3, číslo 2 Ikaros doporučuje 7.022 x 0
Do Slovinska, do Lublaně, do knihovny 1999, ročník 3, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.925 x 0
Srovnání vybraných databází z hlediska zpracování českých informačních zdrojů (J. Horký, B. Boček, M. Bočková, L. Šmídová) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Přírodní vědy a technika - kolébka elektronických zdrojů 5.512 x 0
Jak mohou knihovny a informační centra zlepšit přístup k informacím a kulturnímu bohatství žen? 2012, ročník 16, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 3.137 x 0
Knihovníci z vysokých škol se sešli v Brně 2000, ročník 4, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 8.130 x 0
Nahlédnutí do digitálního prostředí regulovaného licencemi 2003, ročník 7, číslo 7 Recenze 5.428 x 0
Zamykání bývalé Státní technické knihovny v Klementinu 2009, ročník 13, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 7.160 x 0
Environmentální vzdělávání v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě 2007, ročník 11, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 6.649 x 0
EU a hackeři, viry a podvodníci, aneb Společně proti počítačové kriminalitě 2002, ročník 6, číslo 5 Evropská unie a informační společnost 8.096 x 0
Vyhlášení výsledků ankety Moje kniha a Velké říjnové společné čtení 2004, ročník 8, číslo 11 Týden knihoven 6.329 x 0
Od kouzelníka Alberta k informačním velikánům 2014, ročník 18, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 4.244 x 0
Není všechno informace, co se třpytí 1998, ročník 2, číslo 6 Informační věda 6.273 x 0
Služby na oznamování novinek vracejí moc do rukou uživatele (Aaron Maierhofer) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Trendy a novinky ve využívání informací I. 5.009 x 0
O jednom nekonvenčním vědecko-informačním centru (Pavel Klán) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Role informačních pracovníků v procesu vzdělávání 4.155 x 0
Reorganizace knihoven Oxfordské univerzity 2006, ročník 10, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.702 x 0
Informační politika UK: Zpřístupňování vládních informací občanům (Barbara Buckley Owen) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Zahájení konference 3.023 x 0
Online bezpečnost koncových uživatelů (2019) 2020, ročník 24, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 738 x 0
Ikaros soutěžící, přednášející a vystavující 2000, ročník 4, číslo 5 Editorial 4.220 x 0
Příprava na eContentplus 2007, ročník 11, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 5.316 x 0

Stránky