Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Říjnové informační lahůdky

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Říjnové informační lahůdky

3 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Vážení čtenáři,

právě začínáte číst (tedy ti z Vás, kteří začínají editorialem) první letošní podzimní číslo časopisu Ikaros. Je věnováno řadě aktuálních témat, zejména zprávám z nedávno proběhlých odborných akcí. Nad zprávou z plzeňského semináře knihovníků muzeí a galerií se vám jistě budou sbíhat sliny (až si zprávu přečtete, pochopíte, že si nevymýšlíme), s reportáží z archivů v pobaltských zemích si můžete virtuálně zacestovat, díky zprávě z CONiáše se ocitnete ve světě fantasy, další příspěvek vám prozradí, co znamená zkratka EFG, v článku věnovanému práci s ohlášenými knihami na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity i ve zprávě z konference Knihovny současnosti 2008 zjistíte mj. řadu podnětných nápadů, jak vylepšit akvizici.

Říjnový Ikaros bohužel přináší i smutnou zprávu o skonu PhDr. Františka Choce, který se významným způsobem zasloužil o rozvoj knihovnicko-informačních služeb v oblasti lékařství.

Nové číslo však rovněž nabízí příspěvky věnované vyhledávání – poodhaluje tajemství nově představeného vyhledávače Cuil, jehož tvůrci původně pracovali pro vyhledávač Google, srovnává také databázi CSA Illustrata: Technology s databázemi z oblasti hutnictví, jmenovitě s databázemi METAL a METADEX. V souhrnné zprávě z několika Jinonických informačních pondělků, které se uskutečnily v letním semestru akademického roku 2007/2008, se věnuje mj. problematice přístupného webu, ale také například trikům, které je možné využít při práci s vyhledávačem Google. Ač se totiž může zdát, že Google dělá všechno za nás, není tomu tak – budeme-li vědět jak používat pokročilé funkce, můžeme naopak z Googlu vytěžit ještě více.

Digitální informace je však také potřeba uchovávat – odpovědi na otázku, jak k jejich uchovávání lze přistupovat, nabízí zpráva z konference CNZ 2008 – její název je doslova výstražný – CNZ totiž znamená Co po nás zbude... Související digitalizaci bylo věnováno také 2. kolokvium knihovních a informačních pracovníků zemí V4+, částečně byla tématu věnována i již zmiňovaná konference Knihovny současnosti 2008, zejména sekce Informační technologie, kterou moderoval Tomáš Gec.

Vzhledem k tomu, že začíná nový akademický rok, je bezpochyby na místě se věnovat také oblasti vzdělávání, až již informačnímu vzdělávání uživatelů či vzdělávání budoucích knihovnicko-informačních profesionálů.

Příjemné čtení přejí

Vaši redaktoři

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Říjnové informační lahůdky. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 10 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-12944. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12944

automaticky generované reklamy

Máme tu 3 komentářů

Docela zajímavý článek.

Jelikož sem nenasel nic co by me zajimalo tak sem si vybral tady tenhle clanek ale trochu me zaujal.Bylo to celkem dobre

registration login password