Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2008, ročník 12, číslo 10

Editorial

Informační zdroje, služby, aplikace

Ehrlichová, Klára

Informační technologie a elektronická komunikace

Zprávy, reportáže a glosy

Plucarová, Laděna
Janásková, Pavla
Večeřová, Petra, Hametová, Michaela, Eisnerová, Stanislava, Morongová, Václava, Hörnerová, Ria
Rylich, Jan
Jurča, Josef, Souček, Petr
Skálová, Hana, Malečková, Alena
Brožek, Aleš, Skolková, Linda, Kotrlová, Jindřiška

Recenze

registration login password