Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Inovativní technická databáze „CSA Illustrata: Technology“ – první dojmy

Čas nutný k přečtení
8 minut
Již přečteno

Inovativní technická databáze „CSA Illustrata: Technology“ – první dojmy

0 comments
Anglicky
English title: 
Innovative technical database "CSA Illustrata: Technology" – first impressions
English abstract: 
<p>The article is based on comparison of traditional bibliographic databases used for searches concerning mainly metallurgy and related fields (METADEX and Czechoslovak database METAL) with innovative database "CSA Illustrata: Technology". Scope of periodicals abstracted and indexed in individual databases is compared, as well as results of searches based on real customer requests. Although new database brings to users many principal benefits, it is not yet suitable for the needs of metallurgists, mainly due to lack of relevant data - probably due to its rather limited retrospective. Text is supported by factual findings summarised in six tables. </p>

V prosinci 2006 oznámila firma CSA (nyní ProQuest) významnou inovaci – uvedení databáze „CSA Illustrata: Natural Sciences“, používající tzv. „hluboké indexování“ (deep indexing). O této vskutku převratné novince již toho bylo nemálo napsáno či předneseno na různých konferencích (souhrnné informace viz např. http://www.proquest.com/promos/product/csaillustrata.shtml - zde je možno si objednat i zkušební přístup zdarma na 30 dnů), proto zde postačí jen stručný popis hlavního principu této novinky a jejích přínosů pro uživatele.

Zatímco doposud se při zpracování anotací a indexů vycházelo především z textové části informačních pramenů, „hluboké indexování“ se zaměřuje na indexaci „netextových informací“, tj. grafů, obrázků, tabulek, fotografií apod. Tento přístup přináší několik výhod, jako např.:

  • „zviditelňuje“ cenné informace obsažené v pramenech - již na úrovni informačního záznamu (sekundární informace); uživatel tedy přesně vidí, jaké grafické informace daný text obsahuje již při prohlížení databáze a nikoliv až při získání a čtení vlastního primárního pramene;
  • podstatným způsobem zvyšuje počet indexačních termínů a tím umožňuje i přesnější vyhledatelnost daného pramene;
  • do určité míry odbourává jazykové bariéry, neboť grafické informace jsou v naprosté většině případů mezinárodně srozumitelné.

V červnu tohoto roku pak firma ProQuest spustila další databázi zpracovanou s použitím této technologie - „CSA Illustrata: Technology“ s uváděnou retrospektivou od roku 2003. Jak již její název napovídá, jejím obsahem jsou informace z oblasti technických věd.

Naše zájmové sdružení Informetal zajišťuje informační služby zaměřené především na hutní průmysl, proto nás tato novinka velice zajímala. Našimi hlavními nástroji jsou dosud dvě dokumentografické databáze – naše vlastní československá databáze „METAL“ budovaná od r. 1972 a databáze firmy ProQuest „METADEX“, získávaná v rámci projektu MŠMT 1N04143 „Integrovaný informační a knihovnický systém pro rozvoj hutního průmyslu“. Z tohoto důvodu jsme si zažádali o zkušební přístup k databázi „CSA Illustrata: Technology“. Snažili jsme se zjistit její využitelnost – zejména z pohledu našich uživatelů, jakož i provést určité srovnání všech tří zmíněných databází. Toto srovnání je samozřejmě poznamenáno tím, že jsme se zaměřili pouze na naši hutnickou tématiku čili naše poznatky nelze absolutizovat či zevšeobecňovat pro jiné tematické oblasti.

Nejprve jsme se snažili porovnat uvedené databáze na základě seznamů periodik, které zpracovávají. Výsledky tohoto porovnání jsou uvedeny v tabulkách č. 1 – 4.

Tabulka č. 1 porovnává počty periodik zpracovaných v databázích „Metadex“ a „CSA Illustrata: Technology“. Překrytí obou seznamů představuje 1944 titulů (z toho ale pouze 111 titulů zaměřených převážně na hutnictví).

Toto základní porovnání je podrobněji rozvedeno podle tematických okruhů v tabulce č. 2. Tabulka č. 3 uvádí „průnik“ všech tří databází, který představuje pouhých 48 titulů. Bez zajímavosti není ani tabulka č. 4, která uvádí seznam periodik, která jsou zpracovávána pouze v naší tuzemské databázi „METAL“ – celkem jde o 61 titulů.

Po tomto porovnání spíše orientačního charakteru jsme se zaměřili na praktickou využitelnost databáze „CSA Illustrata: Technology“ pro naše uživatele z oblasti hutního průmyslu, výzkumu a vývoje. Použili jsme pro tento účel rešerše zpracované doposud v letošním roce na základě skutečných požadavků našich uživatelů. Všech těchto 128 rešerší jsme se pokusili zpracovat v databázích „METAL“, „METADEX“, „CSA Illustrata: Technology“ a pro zajímavost i „CSA Illustrata: Natural Sciences“.

Po pravdě řečeno, výsledky nás poněkud zklamaly, neboť v databázi „CSA Illustrata: Technology“ bylo nalézáno v průměru o jeden řád méně informací než v databázích „METADEX“ a „METAL“ – viz tabulka č. 5. Je to zřejmě způsobeno tím, že tato nová databáze není zatím (pro náš obor) dostatečně naplněna záznamy v potřebné retrospektivě, jinými slovy je příliš „mladá“ pro uspokojivé využití. Byla by nepochybně dobrým doplňkem ke stávajícím databázím, ovšem pouze pro tento účel je její cena neúměrně vysoká.

Příjemným zjištěním pro nás byl naopak fakt, že databáze „METAL“ v počtech hitů nezaostává za „METADEXEM“ tolik, kolik by odpovídalo poměrné velikosti obou databází – viz tabulka č. 6.

Závěry

Jakkoliv je databáze „CSA Illustrata: Technology“ vskutku inovativním produktem, přinášejícím uživatelům řadu výhod, její informační pokrytí konkrétně pro potřeby uživatelů z oblasti hutnictví je zatím nedostatečné. Dá se očekávat, že tato situace se v průběhu příštích let zlepší a tato databáze se pak stane významným zdrojem informací.

Zájemcům o databáze Illustrata, které v současnosti pokrývají tematické oblasti „Technika“ a „Přírodní vědy“ (tematika „Lékařství“ se připravuje) doporučujeme vyžádat si bezplatný zkušební 30 denní přístup a prověřit si tak na praktických příkladech využitelnost těchto databází pro daný konkrétní obor.

Za úvahu by stálo pořízení této databáze např. pro konsorcium universit a vysokých škol, jelikož je větší naděje na využití těchto databází v prostředí se širším víceoborovým záběrem.

Práce byla řešena v rámci projektu 1N04143 „Integrovaný informační a knihovnický systém pro rozvoj hutního průmyslu“ za finanční podpory MŠMT.


Tabulková část

Tabulka č. 1: Porovnání seznamů periodik zpracovávaných pro databáze „Metadex” a „CSA Illustrata: Technology“
06/2008

CSA Illustrata:
Technology
Počet
periodik
METADEX
Počet
periodik
Periodika
zpracovávaná
oběma
databázemi
Periodika
zpracovávaná
pouze pro
CSA Illustrata:
Technology
Periodika
zpracovávaná
pouze pro
METADEX
CELKEM 3 398 3 459 1 944 1 454 1 515

Copyright © 2008 ProQuest LLC. All rights reserved.

Tabulka č. 2: Porovnání seznamů periodik zpracovávaných pro databáze „Metadex” a „CSA Illustrata: Technology”
06/2008

Hlavní tematické okruhy

CSA Illustrata:
Technology
Počet
periodik
METADEX
Počet
periodik
Periodika
zpracovávaná
oběma
databázemi
Periodika
zpracovávaná
pouze pro
CSA Illustrata:
Technology
Periodika
zpracovávaná
pouze pro
METADEX
Alternativní medicína 0 1 0 0 1
Antropologie 4 0 0 4 0
Archeologie 9 1 1 8 0
Architektura 14 16 8 6 8
Astronomie 21 22 14 7 8
Barvy a ochranné nátěry 7 22 7 0 15
Biologie 129 67 31 98 36
Bydlení a plánování výstavby 10 5 5 5 0
Cestování a turistika 0 2 0 0 2
Civilní obrana 1 1 1 0 0
Čištění a barvení 1 2 1 0 1
Design a výzdoba interiéru 0 1 0 0 1
Doprava 57 95 50 7 45
Důlní průmysl 20 41 16 4 25
Ekologické studie 195 100 82 113 18
Elektronika 36 54 32 4 22
Energie 53 64 42 11 22
Farmacie a farmakologie 1 4 0 1 4
Filosofie 0 1 0 0 1
Fotografie 0 2 0 0 2
Fyzika 201 211 144 57 67
Genealogie a heraldika 0 1 0 0 1
Geografie 28 7 3 25 4
Hudba 1 2 1 0 1
Humanitní vědy: komplexní práce 1 2 1 0 1
Chemie 156 165 99 57 66
Kaučuk 0 2 0 0 2
Keramika, sklářství a hrnčířství 16 57 14 2 43
Klenotnictví a hodinářství 0 1 0 0 1
Knihovnictví a informační vědy 39 49 33 6 16
Komunikace 41 49 28 13 21
Konzervace 17 3 2 15 1
Kosmetický průmysl 1 0 0 1 0
Kriminalistika a uplatňování práva 1 4 1 0 3
Lékařské vědy 105 67 22 83 45
Lesy a lesnictví 17 7 4 13 3
Letectví a kosmonautika 44 93 42 2 51
Lingvistika 11 4 4 7 0
Matematika 161 95 63 98 32
Metalurgie 112 263 111 1 152
Meteorologie 47 14 11 36 3
Metrologie 4 11 3 1 8
Nafta a plyn 10 29 7 3 22
Nahrávání a reprodukce hudby 2 1 1 1 0
Nápoje 1 1 1 0 0
Nástroje 4 5 3 1 2
Obalová technika 1 2 1 0 1
Obchod a ekonomika 312 145 119 193 26
Odbory 0 1 0 0 1
Oděvnictví 1 1 1 0 0
Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci 16 8 4 12 4
Papír a buničina 0 2 0 0 2
Patenty, ochranné známky a copyright 1 2 1 0 1
Plasty 19 40 15 4 25
Počítače 312 337 210 102 127
Pojišťovnictví 4 0 0 4 0
Politická nauka 2 0 0 2 0
Postižené osoby 1 2 0 1 2
Potraviny a potravinářství 25 7 3 22 4
Právo 10 4 3 7 1
Prevence požárů 5 5 3 2 2
Psychologie 1 4 1 0 3
Publikování a obchod knihami 0 2 0 0 2
Reality 1 1 1 0 0
Reklama 0 2 0 0 2
Ryby a lov ryb 0 4 0 0 4
Sociální služby 0 1 0 0 1
Sociologie 4 9 3 1 6
Společenské vědy: komplexní práce 0 6 0 0 6
Sporty a hry 1 5 1 0 4
Statistika 19 4 2 17 2
Stavebnictví 25 68 23 2 45
Stroje 5 18 5 0 13
Strojírenství 515 728 449 66 279
Studie populace 0 1 0 0 1
Technika: komplexní práce 36 62 30 6 32
Textilní průmysl a látky 1 8 1 0 7
Tiskařský průmysl 0 3 0 0 3
Topenářstvý, instalatérství a chladírenství 3 8 3 0 5
Umění 4 2 1 3 1
Věda: komplexní práce 106 119 52 54 67
Vědy o Zemi 190 114 69 121 45
Veřejná správa 6 11 6 0 5
Veřejné zdravotnictví a bezpečnost 32 3 2 30 1
Vodní zdroje 34 19 13 21 6
Vojenství 3 12 3 0 9
Výživa a dietologie 0 3 0 0 3
Vzdělávání 41 13 10 31 3
Zahradnictví 1 0 0 1 0
Zdravotnická zařízení a administrativa 1 2 1 0 1
Zemědělství 82 27 20 62 7
CELKEM 3 398 3 459 1 944 1 454 1 515

Copyright © 2008 ProQuest LLC. All rights reserved.

Tabulka č. 3: Seznam odborných periodik, zpracovávaných všemi třemi databázemi, tj. Metal, Metadex a CSA Illustrata: Technology (48 titulů)

Acero Latinoamericano
Advanced Materials & Processes
Archives of Metallurgy and Materials
Bander Bleche Rohre
Bergsmannen
BHM: Berg- und Huttenmannische Monatshefte
Denki Seiko (Electric Furnace Steel)
Engineered Casting Solutions
Fonderie Fondeur d\'Aujourd\'hui
Foundry Management and Technology
Giesserei
Giesserei-Praxis
Industrial Heating
Iron & Steel Technology
Ironmaking and Steelmaking
ISIJ International
JFE Technical Report
JOM
Konstruieren & Giessen
Kovove Materialy
Materials and Technology
Materials Science and Technology
Materials Transactions
Materials World
Metal Bulletin
Metallurgical and Materials Transactions B
Metallurgical Plant and Technology International Metallurgist (USSR) Modern Casting
NIMS Fatigue Data Sheet
NIMS Space Use Materials Strength Data Sheet
Nippon Steel News
Nippon Steel Technical Report
Nisshin Steel Technical Report
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
Ochrona Przed Korozja
Praktische Metallographie
Przeglad Odlewnictwa
Railway Gazette International
Revue de Metallurgie, Cahiers d\'Informations Techniques
Stahl und Eisen
Stainless Steel World
Steel Research International
Steel Times International
Tetsu-to-Hagane (Journal of the Iron and Steel Institute of Japan)
Wire & Cable Technology International
Wire Industry
Wire Journal International

Tabulka č. 4: Seznam periodik zpracovávaných pro DB Metal, které nejsou zpracovávány pro DB Metadex ani DB CSA Illustrata-Technology (61 titulů)

Automa
Automatic Machining
Bjulleten NTEI - Černaja metallurgija
Brennstoff Wärme Kraft
Concast Standard News
Danews
Der Kalibreur
Dokumentační zpravodaj Koksárenství
Draht
Energetika
Fizika metallov i metallovedenije
Focus nerez
Giesserei Rundschau
Hommes et Fonderie
Hutnik - Wiadomości hutnicze
HYL Report
Informační zpravodaj Svazu sléváren ČR
International Railway Journal and Rapid Transit Review
IVUZ Černaja metallurgija
Karbo
Koks i chimija
Konstrukce
Litejnoje proizvodstvo
Magazín Dělení, spojování a svařování materiálu
Metal Producing & Processing
Metallovedenije i term. obrabotka metallov
Metallurg
Metallurgičeskaja i gornorudnaja promyšlennosť
Metally
Metals, Mining and More
Mm průmyslové spektrum
NDT - Welding Bulletin
Newsletter SMS Metallurgy
Newsweek
Odpady
Ogneupory i techničeskaja keramika
Polska Stal
RHI Bulletin – Journal of Refractory Innovations
RŽ - Proizvodstvo čuguna i stali
Schmiede Journal
Silnice Železnice
Slévárenství
Sovremennaja elektrometallurgija
Stahl
Staľ
Stavitel
Steel Grips
Steel Week
Steelmaking Raw Materials Monitor
Strojárstvo
Strojnícky časopis
Technik
Tube and Pipe Technology
Uhlí Rudy Geologický pruzkum
Umformtechnik
Umweltmagazin
Vodní hospodářství
Voestalpine Magazin
Zavodskaja laboratorija
Zvárač
Zváranie

Tabulka č. 5: Porovnání výsledků rešerší* - počet hitů v databázích

METADEXMETALIllustrata: TechnologyIllustrata: Natural Sciences
26887 15727 2267 440
100 % 58,5 % 8,4% 1,6%

* Porovnání provedeno na základě 128 stejných rešerší, zpracovaných ze všech těchto databází.

Tabulka č. 6: Porovnání objemů databází

DatabázeCelkový počet záznamůObjem v %
Metadex cca 4 300 000 100,00
Metal cca 200 000 4,65
CSA Illustrata: Technology cca 1 500 000 34,88

Literatura:
  • CSA Illustrata™ [online]. ProQuest, c2008 [cit. 2008-09-10]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.proquest.com/promos/product/csaillustrata.shtml>.
  • GOLDEN, Alan C. CSA Illustrata: Enhancing Search and Discovery Through Deep Indexing & New Products from ProQuest CSA. In INFORUM 2007: 13. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 22.-24. května 2007 [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2007 [cit. 2008-09-10]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.inforum.cz/archiv/inforum2007/en/proceedings/59/>. ISSN 1801-2213.
  • LAURIDSEN, Helle. Exploit Your E-collections to Full. In INFORUM 2008: 14. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 28.-30. května 2008 [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2008. [cit. 2008-09-10]. K dispozici jsou plný text i prezentace. Dostupné na World Wide Web: <http://www.inforum.cz/en/proceedings/98/>. ISSN 1801-2213.
  • Interní informace poskytnuté firmou ProQuest
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠKANDERA, Boris. Inovativní technická databáze „CSA Illustrata: Technology“ – první dojmy. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 10 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-12939. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12939

automaticky generované reklamy
registration login password