Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2007, ročník 11, číslo 8

Informační zdroje, služby, aplikace

Paukertová, Veronika, Měchurová, Jiřina, Švecová, Milada
Mazačová, Vladimíra, Psohlavec, Tomáš, Hladík, Martin

Informační technologie a elektronická komunikace

Nad webovými stránkami knihoven

Brožek, Aleš

Zprávy, reportáže a glosy

Hronovská, Ingrid
Burgetová, Jarmila, Faitová, Miloslava
Richterová, Daniela
registration login password