Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Spuštění nového rozhraní pro vyhledávání vědeckých informací - WorldWideScience.org

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Spuštění nového rozhraní pro vyhledávání vědeckých informací - WorldWideScience.org

0 comments
Anglicky
English title: 
A new service for scientific information discovery called WorldWideScience.org launched
English abstract: 
<p>WorldWideScience.org, a new service for scientific information discovery, was launched in late June 2007. The portal integrates search within many national portals dedicated to scientific information (like INIST, CISTI, ETOC, J-STORE etc.). Currently, 16 resources from 10 countries are included. The service provides a very simple user interface with both types of search, basic and advanced.</p>

Úvodní stránka portálu s jednoduchým vyhledáváním

Úvodní stránka portálu s jednoduchým vyhledáváním
Zdroj: http://worldwidescience.org/ [cit. 2007-07-20]

Ke konci června tohoto roku U.S. Department of Energy a British Library společně s osmi účastnickými zeměmi spustili novou službu WorldWideScience.org, která umožňuje veřejný přístup k více než 200 milionům stranám vědeckých informací. Rozhraní integruje vyhledávání z národních portálů z několika zemí do jednoho rozhraní, stává se tak efektivním nástrojem pro prohledávání tzv. hlubokého webu, v tomto případě konkrétně vědeckých portálů, které nejsou snadno dostupné skrze populární vyhledávače (Google, Yahoo!, aj.).

Model tohoto rozhraní se inspiroval v portálu Science.gov, což je vědecký portál shromažďující obsah publikovaný každou účastnickou vládní vědeckou agenturou. Tento portál je zároveň americkým příspěvkem do tohoto projektu. Portál byl vyvinut a je udržován Úřadem vědeckých a technických informací (Office of Scientific and Technical Information, OSTI), který je součástí Úřadu vědy (Office of Science) ministerstva pro energii USA (U.S. Department of Energy).

V současné době portál zahrnuje 16 zdrojů z 10 států (Austrálie, Brazílie, Dánsko, Francie, Japonsko, Kanada, Německo, Nizozemí, Velká Británie, USA) a podle slov z webových stránek jsou další státy vítány. Právě další plánovaný vývoj WorldWideScience.org směřuje k získání rozsáhlých kolekcí vědeckých informací roztříštěných po celém světě, a to také z velmi cenných, méně známých, menších, ale relevantních zdrojů. Obsahově portál zahrnuje převážně výsledky výzkumů z oblasti energie, medicíny, zemědělství, životního prostředí a základních věd (basic science). Většina informací je poskytována zdarma.

Seznam zdrojů (odkaz vede na domovskou stránku služby):

Portál na úvodní stránce nabízí jednoduché vyhledávací pole s vypsaným přehledem zdrojů, které jsou prohledávány (viz seznam zdrojů), zadáním dotazu se zdroje simultánně prohledají a uživatel obdrží seznam výsledků setříděný dle relevance. U záznamu v seznamu vyhledávání je označeno, zda je možné dokument získat v plném textu. Každý záznam obsahuje informaci o zdroji. Výsledky vyhledávání lze poměrně jednoduše upravovat, ať už setřídit podle dalších kritérií (relevance, zdroj, autor, název, datum), nebo seznam upřesnit označením vhodných dokumentů, které si můžeme nechat vepsat do samostatného seznamu výsledků. Pokročilé vyhledávání (advanced search) pak nabízí možnost vyhledávat ve třech polích: celý záznam, název, autor. Nabízí booleovské spojky AND a OR (tedy v podání All or Any), je možné definovat datové rozpětí a vybrat si, ve kterých zdrojích chceme vyhledávat.

Pokročilé vyhledávání

Pokročilé vyhledávání
Zdroj: http://worldwidescience.org/search.html [cit. 2007-07-20]

Celkově portál působí velmi přehledně a jednoduše, na první pohled je jen patrná nesourodost identifikačních údajů záznamu (chybí autor, není jasné, zda se jedná o abstrakt či první věty z článku aj.), která je však pravděpodobně dána šíří a různorodostí datové základny. Do budoucna můžeme doufat v nárůst dalších zapojených zdrojů dat a snad i velký počet uživatelů. Výzva, která je pak směřována k ČR je, zda bychom se do takového projektu mohli do budoucna také zapojit a zda máme zdroje, které by byly tomuto projektu adekvátní a mohli bychom je nabídnout.

Zdroje

Spojené státy americké. Dept. of Energy. Global Science Gateway Now Open [online]. 2007, June 22, 2007 [cit. 2007-07-20]. Dostupný z WWW: <http://www.doe.gov/news/5153.htm>.

WorldWideScience.org : Global science gateway [online]. [2007] [cit. 2007-07-20]. Dostupný z WWW: <http://worldwidescience.org/>.
Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
VAVŘÍKOVÁ, Lucie. Spuštění nového rozhraní pro vyhledávání vědeckých informací - WorldWideScience.org. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 8 [cit. 2024-05-22]. urn:nbn:cz:ik-12583. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12583

automaticky generované reklamy