Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva z přednášky Boba Glasse o informační gramotnosti

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Zpráva z přednášky Boba Glasse o informační gramotnosti

0 comments
Autoři: 

18. července 2007 se v prostorách knihovny CERGE-EI v Praze uskutečnila přednáška Boba Glasse z Ústavu informací a komunikací (Department of Information and Communications) Manchesterské metropolitní univerzity (Manchester Metropolitan University, MMU). Zúčastnilo se jí cca deset lidí (zaměstnanci knihovny CERGE-EI a studenti), atmosféra přednášky byla proto velmi příjemná.

K tomu přispěl i sympatický projev Boba Glasse. Ten ve své přednášce představil centrum pro výuku na MMU, které bylo slavnostně otevřeno na konci roku 2006. Shodou okolností jsem tou dobou v Manchesteru byl na stáži, a proto mohu potvrdit, že otevření centra bylo velice významnou událostí. Centre for Excellence in Teaching and Learning je výsledkem snahy o zaangažování studentů do vývoje v oboru. Jak uvedl Bob Glass, je to součást projektu The Learn Higher, jehož cílem je zahrnutí studentů přímo do výzkumu.

Úspěšným výsledkem projektu je vybudování specializovaného centra. Neveliká místnost se nachází v budově Ústavu informací a komunikací a je rozdělena na čtyři základní části. S přihlédnutím k radám psychologů byla vybudována část určená pro tvořivost. Pro stěny byla zvolena oranžová barva a bylo vybudováno útulné prostředí. Veřejným místem setkávání je naopak druhá část centra, kde si studenti mohou půjčovat notebooky. Po předložení karty do knihovny je jim na půl dne umožněno používat notebooka mohou s ním odejít pracovat v podstatě kamkoliv. V místnosti je také bezdrátová síť (WiFi). Tato část centra však slouží zejména pro různé prezentace. Ostatní dvě části centra jsou pak koncipovány jako studijní místnosti. Jedna je určena pro tzv. „formal learning“. Ta druhá slouží spíše pro studium studentů a jejich týmovou práci na projektech.

Zahrnování studentů do výzkumu je na MMU horkou novinkou. Můžeme se domnívat, že navazuje na předchozí aktivity univerzity. Před lety se zde uskutečnil projekt The Big Blue. Jeho praktickým vyvrcholením bylo potom na MMU zavedení výuky v rámci projektu InfoSkills. Teď běží oba projekty vedle sebe a vzájemně se doplňují. Projekt InfoSkills má za úkol studenty připravit pro univerzitní vzdělávání. Jsou seznámeni se základní problematikou vyhledávání. Mimo existující online výuku v programu pro tvorbu e-learningových kurzů WebCT je k dispozici i specializovaný online kurz. U studentů prý velmi oblíbený Internet Detective, který povídkovou formou přibližuje efektivní způsob vyhledávání na internetu.

Touto informací Bob Glass přednášku zakončil. Jeden z účastníků v následné diskusi vznesl dotaz, zda se na MMU přihlíží k národním standardům informačního vzdělávání, které zpracoval SCONUL (Society of College, National and University Libraries). Bob nás ujistil, že je tento dokument zahrnutý v rámci projektu InfoSkills. Jelikož jsem měl možnost v Manchesteru pracovat, mohu potvrdit, že tamější výuka informační gramotnosti je opravdu na výši. A vlastně také díky koordinaci zahraničních stáží, které zařizuje PhDr. Hana Slámová z Vyšší odborné školy informačních služeb v Praze, mohl Bob Glass do Prahy zavítat. Jeho přednáška byla velmi zajímavá a přínosná, i když bohužel pozvánka na ni byla distribuována až krátce před jejím konáním.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 4.8 (hlasů: 6)
STŮJ, Václav. Zpráva z přednášky Boba Glasse o informační gramotnosti. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 8 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-12591. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12591

automaticky generované reklamy