Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sbírky online v novém webu Českého muzea výtvarných umění v Praze

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Sbírky online v novém webu Českého muzea výtvarných umění v Praze

0 comments
Anglicky
English title: 
Online Collection at the new website of the Czech Museum of Fine Arts, Prague
English abstract: 
<p>This project is the first electronic presentation enabling the museum to present its fine collection to the public. The Czech Museum of Fine Arts worked on this project in collaboration with companies AiP Beroun and Econnect. The Online Collection features images of selected works (paintings, sculptures, prints and drawings) combined with text information including basic biographical data about artists concerned. You’ll easily find your way around the Collection Online, which allows you to search individual artists, periods, styles and themes, and also provides an advanced search mode.</p>

„Sbírky online v novém webu“ jsou ve skutečnosti dva samostatné projekty propojené technickým řešením a společným vizuálním stylem v jeden celek. V části webu projekt poskytuje rozsáhlou informaci o minulosti, přítomnosti a budoucnosti muzea. V části Sbírky online projekt alternativním způsobem prezentuje bohatství, kvalitu a krásu sbírkových fondů Českého muzea výtvarných umění v Praze (ČMVU).

Na projektu jsme spolupracovali s firmami AiP Beroun a Econnect a práce trvaly dva roky. Už při prvních rozhovorech a úvahách o Sbírkách online bylo zřejmé, že bude nutno pro ně vytvořit vhodné prostředí a tak začaly také práce na novém webu muzea.

Pár slov o webu

Architektura webových stránek zcela naplňuje pojem moderní web. Používá se publikační systém (vyvinutý v Econnectu), layout stránek využívá kaskádových stylů (CSS), díky kterým je možno oddělit obsah stránek od grafické podoby. To mimo jiné zvyšuje přehlednost HTML kódu, jeho datovou velikost a efektivitu indexování stránek fulltextovými vyhledávači. Díky CSS je také možné uživatelům nabídnout pokročilé funkce, jakými jsou například optimalizace stránek pro tisk (automaticky se stránka vytiskne bez zbytečných menu a barevných podkladů) či pro zobrazení na přenosných počítačích (PDA). K dispozici je rovněž zkrácená verze pro mobilní telefony v podobě takzvaných WAP stránek.

Grafický koncept vyniká elegancí a střídmým designem. Zdobné bannery s názvy kapitol webu využívají detailů výtvarných stylů děl ze sbírek ČMVU a vypovídají o zaměření muzea a pestrosti jeho sbírek.

Web byl také realizován v souladu s požadavky Ministerstva informatiky ČR na přístupnost dle Pravidel přístupnosti webových stránek. Neklade tedy bariéry uživatelům s technicky odlišným vybavením (odlišný operační systém, internetový prohlížeč, jiné zobrazovací zařízení) ani zdravotními hendikepy (barvoslepost, slepota, poruchy vnímání...). Takových uživatelů mohou být i desítky procent z celkového počtu návštěvníků.

Pár slov o Sbírkách online

Základním předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu Sbírky online byla skutečnost, že muzeum disponuje velkým bohatstvím elektronických dat o svých sbírkových předmětech. Textová data vznikají dlouholetým používáním systému Demus01, modulu Vum (výtvarné umění) pro dokumentaci a správu sbírek (autorem je CITeM z Moravského zemského muzea v Brně). Obrazová data se pořizují cestou špičkové digitalizace jednotlivých uměleckých děl.

Digitalizace jednotlivých děl probíhá na pracovištích společnosti AiP Beroun, která má potřebné zkušenosti se snímáním unikátních či zvláště cenných předloh i špičkové technické vybavení a v oblasti digitální fotografie pro archivní a reprodukční účely tradičně nabízí služby vysoké kvality.

Část vybraných sbírkových děl vyžadujících vysoce individuální a tvůrčí přístup digitálně fotografuje Zdeněk Matyásko, člen Asociace profesionálních fotografů České republiky.

Pořízená archivní data detailně zobrazují umělecké originály a dovolují kvalitní a věrnou tiskovou reprodukci. Zároveň jsou zdrojem pro odvození online verzí obrazů. Automatický proces generuje různé kvalitativní hladiny (podle konkrétního použití v rámci Sbírek online) a parametry tohoto automatického procesu lze měnit tak, aby jeho výsledky odpovídaly stavu vývoje informačních technologií. Obrazové výstupy Průvodce sbírkami se budou plynule přizpůsobovat aktuálním možnostem uživatelů a jejich počítačovému vybavení.

Z vybraných textových a obrazových dat jsme vytvořili Sbírky online a vložili je do prostředí nového webu. Vznikla tak prezentace, která dnes nabízí 771 sbírkových předmětů muzea a další budou přibývat. Procházka Sbírkami online umožňuje každému návštěvníkovi bez ohledu na jeho odborné či technické znalosti jednoduchou a intuitivní prohlídku uměleckých děl - zblízka a do nejmenších detailů a napříč celým 20. stoletím. Od křehké malby Vojtěcha Hynaise, přes něžnou čáru Josefa Šímy, až ke geometrickým liniím Zdeňka Sýkory.

Aby nebyl virtuální návštěvník muzea ochuzen o požitek z krásy zobrazovaných děl, je nutné připustit možnost prezentace obrazů ve vysokém rozlišení. Proto je použita technologie, která k uživateli přenáší vždy jen aktuálně zobrazovanou část obrazu a v aktuálně použitém rozlišení (přiblížení). Tak je jednak zaručena minimalizace objemu přenášených dat, ale také je výrazně snížena možnost stažení obrázku, který nikdy není uživateli zobrazen celý v plném rozlišení.

Během realizace projektu byl důsledně dodržen princip oddělení správy dat od prezentace dat. To jsou dvě velmi specializované oblasti, každá z nich má svá specifika a přináší zvláštní požadavky, které často bývají protichůdné. Zkušenosti ukazují, že snaha řešit současně oba dva úkoly vede na jedné či druhé straně (a nejčastěji na obou) k nepříjemným a zbytečným kompromisům. Je proto dobré řešit tyto činnosti odděleně.

Byly vytvořeny nástroje, které data soustřeďovaná v Demusu vyexportují v pravidelných aktualizacích, a nad takto získanými daty jsou prováděny operace nutné pro splnění konkrétních prezentačních požadavků.

Výhodou takto koncipovaného řešení je navíc vysoká míra zabezpečení dat. Cenná, roky vznikající data jsou zcela chráněna před jakýmkoli útokem zvenčí, protože na webovém serveru jsou dostupná jen data odvozená, snadno obnovitelná z dat zdrojových. Ta jsou přitom zvenčí zcela nedostupná.

Pár slov závěrem

Moderně řešené Sbírky online a web ČMVU jsou, ačkoliv to běžnému návštěvníkovi zůstává skryto, vysoce sofistikované, propracované a především specializované aplikace. Obě aplikace vyžadují určité technické prostředky pro zajištění správné funkčnosti, obě mají zvláštní požadavky na správu provozu, každou z nich pro ČMVU technicky provozují různé subjekty (společnost AiP Beroun a firma Econnect). Přesto bylo potřeba obě aplikace integrovat do jediného celku tak, aby návštěvník nebyl rušen přechodem z jedné části do druhé.

O tom, že se tento úkol podařilo splnit tak, že přechod nejen že není rušivý, ale je dokonce zcela nepostřehnutelný, se můžete přesvědčit na adrese http://www.cmvu.cz/, po kliknutí na záložku Sbírky. Obě části jsou navíc na mnoha místech webové prezentace propojeny přímými odkazy na obrazy, popisy děl a další informace načítané přímo z Průvodce sbírkami.

Projekt byl poprvé představen veřejnosti 18. června 2007 slavnostní prezentací ve výstavních prostorách Českého muzea výtvarných umění v Praze.

Dekorativní panel nad kapitolou O muzeu využívá stylových prvků kubismu

Dekorativní panel nad kapitolou O muzeu využívá stylových prvků kubismu

Kapitola Sbírky s integrovanou částí Sbírky online - 5 základních kategorií k vyhledávání

Kapitola Sbírky s integrovanou částí Sbírky online - pět základních kategorií k vyhledávání

Od křehké malby Vojtěcha Hynaise přes něžnou čáru Josefa Šímy až ke  geometrickým liniím Zdeňka Sýkory -  fragmenty z detailního zobrazení uměleckých děl ve Sbírkách online

„Od křehké malby Vojtěcha Hynaise, přes něžnou čáru Josefa Šímy, až ke geometrickým liniím Zdeňka Sýkory“ - fragmenty z detailního zobrazení uměleckých děl ve Sbírkách online

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MAZAČOVÁ, Vladimíra a PSOHLAVEC, Tomáš a HLADÍK, Martin. Sbírky online v novém webu Českého muzea výtvarných umění v Praze. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 8 [cit. 2024-04-21]. urn:nbn:cz:ik-12582. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12582

automaticky generované reklamy
registration login password