Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2005, ročník 9, číslo 11

Editorial

Rozhovor

Informační věda

Právo v informační společnosti

Informační zdroje, služby, aplikace

Pojerová, Kateřina

Odborné vzdělávání

Informační gramotnost

Zprávy, reportáže a glosy

Hutař, Jan, Jelínková, Lenka, Matějka, Lukáš
Bulínová, Eva, Římanová, Radka
Schwarz, Josef, Skolková, Linda

Týden knihoven

Galášová, Jana
Skolková, Linda

Recenze

registration login password