Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovnický happening 2005

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Knihovnický happening 2005

0 comments
Rubrika: 

V pátek 30. 9. 2005 se sešlo v Českém Těšíně na 200 knihovníků z 50 knihoven z celé ČR, aby tradičním happeningem zahájili letošní Týden knihoven. Po Praze (2x), Českém Krumlově, Uherském Hradišti, Opavě a Semilech to bylo již sedmé přátelské a neformální setkání knihovníků z celé republiky.

Český Těšín přivítal hosty nepříliš přívětivým počasím, ale program, který knihovníci sami pro sebe i českotěšínskou veřejnost připravili, stál za to. Téma sedmého happeningu "Velká večerníčková šou" zvolili českotěšínští knihovníci nejen proto, že oblíbená postava Večerníčka slaví letos čtyřicet let, ale také proto, aby veřejnosti naznačili, jak velkou prioritu má práce s dětmi ve veřejných knihovnách.

V hlavním programu na náměstí se představilo devět soutěžních družstev, která sehrála parodické scénky na témata večerníčkových pohádek, nechybělo ani soutěžní klání inspirované znělkou Večerníčka. V programu se představili i českotěšínské děti ve velké promenádě masek. Soutěžní porota měla při výběru vítěze těžkou úlohu, nicméně nakonec určila vítěze dva - soutěžní družstva Knihovny města Ostravy a Knihovny města Olomouce.

Mezi řadou hostů jsme na happeningu přivítali manžele Královcovy, kteří jsou zakladateli prvního dětského hospice v Malejovicích, jediného svého druhu v ČR. Že veřejné knihovny s tímto hospicem spolupracují, je již snad všeobecně známo. Tento nápad vznikl na pracovním semináři o komunitních knihovnách, který v roce 2003 organizoval SKIP, iniciátorem myšlenky byla Mgr. Zuzana Ježková. Od té doby se zapojilo několik knihoven, které pořádají finanční sbírky na pomoc dětskému hospici (MěK Šumperk, MěK Český Těšín, MěK Sedlčany, MěK Moravská Třebová, Obecní knihovna Hrochův Týnec a jihočeský SKIP, dále řada knihoven a základních škol z celé republiky, které se ke sbírce připojily v rámci Noci s Andersenem). Knihovny organizují dražby uměleckých děl regionálních výtvarníků, děti malují pohlednice, které se stávají předmětem finančního výtěžku. Pro nás knihovníky je potěšující sledovat nebývalý a spontánní zájem dětských čtenářů o zapojení do této akce, aby pomohli svým nemocným kamarádům. Někdy nám nezbývá, než jen s tichým úžasem přihlížet … Během hlavního programu byl manželům Královcovým předán symbolický šek s částkou 118.000,- Kč, kterou knihovny v rámci této aktivity získaly a odeslaly na konto Nadace Klíček, která stavbu a provoz dětského hospice v Malejovicích financuje.

Ve večerním programu představilo naše město účastníkům happeningu něco málo z kultury Těšínského Slezska. K dvoudennímu programu patřila také návštěva města Cieszyn, městské knihovny atp.

Štafeta organizátora příštího happeningu přechází do Prahy. Určitě se budeme mít opět na co těšit.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
GALÁŠOVÁ, Jana. Knihovnický happening 2005. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 11 [cit. 2024-02-24]. urn:nbn:cz:ik-11937. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11937

automaticky generované reklamy
registration login password