Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Městský informační systém (MIS)

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Městský informační systém (MIS)

0 comments

Městský informační systém (dále jen MIS) pod správou Regionální knihovny v Karviné je komplexní informační databanka města Karviné, která již sedm let slouží občanům, podnikatelům, návštěvníkům a pracovníkům státní správy a samosprávy jako důležitý zdroj informací o dění ve městě.

MIS nabízí komplexní informační databázi – v současnosti 1721 záznamů o firmách, institucích, službách a kulturně-společenských akcích v Karviné. Na území města Karviné je v současnosti 1737 podnikatelských provozoven, z toho 1294 fyzických osob a 443 osob právnických. MIS je bohatě využíván občany města prostřednictvím internetu a informačních infoboxů umístěných v Obchodním domě PRIOR, u Rehabilitačního sanatoria v Karviné-Hranicích a u prodejny ESAM v Karviné-Ráji. Občané mají možnost přístupu k jakýmkoliv informacím týkajícím se města a zejména podnikatelských aktivit a služeb ve městě – kde jaká firma sídlí, jaké služby poskytuje a v jaké oblasti podniká, její provozní doba apod. Tyto údaje lze zjistit i přímo v Městském informačním centru (MIC) v Karviné. Veškeré údaje obsažené v MIS jsou aktualizovány 2x ročně (v dubnu a říjnu), přičemž na sběru dat se podílí pracovníci MIC a pracovníci všech poboček Regionální knihovny Karviná. Aktualizace probíhá třemi způsoby: osobně návštěvou ve firmě či instituci, telefonicky nebo e-mailem.

V roce 2004 bylo v Městském informačním centru v Karviné zodpovězeno celkem 8 684 dotazů. Z toho z databází MIS, zejména z Katalogu podnikatelů a služeb, bylo čerpáno k zodpovězení 4572 dotazů.

Systém umožňuje vyhledání informací ze státní a obecní správy, služeb a obchodu, informací o kulturních a společenských akcích, podnikatelských aktivitách (obchod a služby, výroba, banky, pojišťovny, stravování aj.), informací o vzdělávání, zdravotnictví, životním prostředí, ubytování, památkách města Karviné, cestovním ruchu, pohostinství, peněžnictví a neziskových organizacích.

Registrace firem a podnikatelů do systému je zdarma (stačí pouze vyplnit jednoduchý registrační formulář). Existence MIS je tedy důležitá i z hlediska podpory reklamních aktivit zejména malých a středních podnikatelů.

Systém umožňuje tři způsoby vyhledávání:

  1. podle názvu (zobrazí se seznam firem a institucí (organizací) seřazených abecedně);
  2. podle adresy (zobrazí seznam měst a obcí a důležité adresy u jednotlivých položek);
  3. podle tématu (firma se zobrazí podle oboru, ve kterém působí). Tento způsob vyhledávání se používá nejčastěji.

Spektrum dotazů je široké a na základě zkušeností získaných za dobu více než osmiletého fungování MIC je lze rozdělit na tři skupiny:

  1. Běžné občanské informace neboli informace všedního dne, do kterých patří informace o firmách a institucích na území města, informace ze státní a obecní správy, informace o telefonních číslech, možnostech ubytování, kulturních a sportovních akcích, činnosti MIC, cestovním ruchu v regionu, městě apod.
  2. Odborné rešerše (které si mohou návštěvníci MIC zadat ke zpracování) – jedná se především o seznamy a přehledy firem působících v konkrétním oboru činnosti na území ČR. Na zpracování těchto náročnějších dotazů si pracovníci MIC vyhrazují přiměřenou dobu.
  3. Složitější informace – např.informace o ubytování v jiných regionech, informace o vlakových a autobusových spojích v ČR a Evropě, tipy na výlety, informace o různých turistických cílech v ČR (hrady, zámky, muzea, galerie, přírodní rezervace, dovolené apod.).

Rozsáhlý, vícehlediskový a pravidelně aktualizovaný systém MIS přispívá k rychlému a pohotovému poskytování výstupů a ucelených informací pro občany města, turisty, podnikatele a ostatní uživatele.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
STERANKA, Rastislav. Městský informační systém (MIS). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 11 [cit. 2024-05-22]. urn:nbn:cz:ik-11938. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11938

automaticky generované reklamy
registration login password