Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2005, ročník 9, číslo 4

Editorial

Ekonomika v informační společnosti

Majerčák, Jozef

Informační zdroje, služby, aplikace

Digitalizace a digitální knihovny

Nad webovými stránkami knihoven

Brožek, Aleš

Vrahem je knihovník (kulturní rubrika)

Zprávy, reportáže a glosy

Štogr, Jakub
Petrýdesová, Dana, Provázková, Ivana
registration login password