Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2002, ročník 6, číslo 7

Editorial

Ikaros, redakce

Rozhovor

Jedličková, Petra, Skenderija, Saša

Evropská unie a informační společnost

Informační technologie a elektronická komunikace

Informační zdroje, služby, aplikace

Elektronické seriály

Šťastná, Petra

Medicína a informace

Nad webovými stránkami knihoven

Zprávy, reportáže a glosy

Krčmařová, Gabriela

Tiskové zprávy a oznámení

Svatoš, Michal