Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nebojte se SiteBuilderu a vyhrajte zajímavé ceny!

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Nebojte se SiteBuilderu a vyhrajte zajímavé ceny!

0 comments

Na dlouhé letní dny pro vás společnost Albertina icome Praha připravila soutěž o nejlepší českou aplikaci vytvořenou pomocí služby ProQuest SiteBuilder.

ProQuest SiteBuilder je doplňková služba, která je účastníkům národní licence ProQuest 5000/PCI Web volně dostupná na základě přístupových hesel zasílaných kontaktním osobám, jež instituci do národní licence přihlašovaly.

SiteBuilder umožňuje vytvářet vlastní www stránky propojené na časopisy a další zdroje dostupné službou ProQuest. Tak mohou vznikat specializované čítárny, seznamy literatury k přednáškám i "uložené" online rešerše.

Vedle hlavní ceny pro aplikaci, kterou z přihlášených vybere porota sestavená z českých informačních pracovníků, budou vylosovány další tři přihlášky, které rovněž získají drobné ceny.

Do soutěže se můžete přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře, který naleznete na adrese http://www.proquest.cz/galerie.asp.

Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2002, výsledky soutěže budou vyhlášeny na podzimním setkání ProQuest Update 2002 (termín bude ještě upřesněn, pravděpodobně v říjnu), kde rovněž proběhne slosování všech ostatních přihlášek.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SVOBODA, Michael. Nebojte se SiteBuilderu a vyhrajte zajímavé ceny!. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 7 [cit. 2022-12-07]. urn:nbn:cz:ik-10976. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10976

automaticky generované reklamy