Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

European Web Archive - naděje pro evropské kulturní dědictví

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

European Web Archive - naděje pro evropské kulturní dědictví

0 comments

Z iniciativy Dr. Andrease Raubera, asistenta Institutu softwarového inženýrství a interaktivních systémů na vídeňské Technické univerzitě (Institut für Softwaretechnik und Interaktive Systeme, Technische Universität Wien) vzniklo konsorcium institucí, které se již v minulosti zabývaly problematikou shromažďování, archivace a zpřístupňování webových elektronických zdrojů. Členy tohoto konsorcia jsou jednak národní, státní nebo univerzitní knihovny (Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Švédsko) a jednak různé společnosti a výzkumná centra pracující v těchto zemích (navíc instituce ze Slovenska a Spojeného království). Toto konsorcium podalo na základě výzvy Evropské komise k projevení zájmu o řešení integrovaného projektu v rámci výzkumného programu FP6 - Research and Technology Development beyond 2002 - Sixth Framework Programme návrh na řešení společného evropského projektu European Web Archive.

Cílem navrhovaného projektu je přispět podstatně k zachování evropského digitálního kulturního dědictví. Web nelze chápat pouze jako určitou sbírku dokumentů, jejichž obsah je více či méně podstatný; web se stává jakýmsi zrcadlem společnosti a jejích potřeb, různorodých komunit a jejich jazyků, pokroku v technice aj. Proto se dostává do povědomí společnosti čím dál více nutnost shromažďovat a archivovat webové stránky představující dnes objemy dat v rozsahu multi-terabytů. Společný evropský projekt by měl spojit všechny předchozí dílčí iniciativy, integrovat rozsáhlé národní archivy a vytvořit tak základ pro koherentní evropský webový archiv, distribuovaný mezi zúčastněnými institucemi. Vzhledem k tomu, že stále více institucí v současné době začíná realizovat digitální archivy, jejichž prostředí je heterogenní, s omezenou možností integrace, potřeba společného evropského řešení je velmi naléhavá. Rovněž finanční efektivita společného řešení je významným aspektem.

Česká republika přistoupila k výše uvedenému konsorciu a současně se stala jedním ze žadatelů v zastoupení Národní knihovny ČR, Masarykovy univerzity v Brně a společností AiP Beroun s.r.o. a INCAD s.r.o. Národním projektem, kterým můžeme přispět ke společnému řešení evropského digitálního archivu, je projekt WebArchiv, jehož řešení probíhalo v letech 2000-2001 v rámci programu VaV Ministerstva kultury ČR, v letošním roce získal tento projekt grant z programu VISK3.

Příjem přihlášek do programu Evropské komise FP6 byl ukončen 11. června t.r., nyní nezbývá než držet palce pro přijetí tohoto evropského projektu (předpokládaný termín srpen/září 2002).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Ludmila. European Web Archive - naděje pro evropské kulturní dědictví. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 7 [cit. 2022-12-07]. urn:nbn:cz:ik-10928. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10928

automaticky generované reklamy